Wanneer kan ik met pensioen? Een stappenplan

Wanneer kan ik met pensioen? In deze blog een uitleg hoe je deze vraag voor jezelf kunt beantwoorden. Het komt er kort gezegd op neer dat je eerst in beeld brengt hoeveel geld je netto per maand binnen krijgt na je pensionering en vervolgens hoeveel je iedere maand nodig hebt. En dan kun je gaan schuiven met je pensioendatum.

Hoeveel krijg je straks netto per maand?

Als je wilt weten hoeveel je straks netto per maand krijgt, dan kun je het beste inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website van de overheid zie je een overzicht van al je pensioenen, inclusief AOW. Zij berekenen voor jou hoeveel jij straks netto per maand krijgt.

Hoeveel heb jij nodig iedere maand?

Om in beeld te brengen hoeveel jij straks nodig hebt, kun je het beste een overzicht maken van al jouw uitgaven. Hoeveel geef jij uit aan wonen, hoeveel aan boodschappen etc. Een handig hulpmiddel vind je hier.

Wanneer kan ik met pensioen?

De vraag, wanneer kan ik met pensioen kun je op basis van deze twee getallen beantwoorden. Daarvoor moet je een rekensommetje maken.

Jouw netto pensioen is op mijnpensioenoverzicht.nl berekend vanaf jouw AOW-leeftijd. Gemiddeld leven we vanaf de AOW-leeftijd nog ongeveer 20 jaar. Dus 240 maanden. Vermenigvuldig je netto pensioen per maand met 240. Dat is wat je in totaal netto binnen gaat krijgen.

Vervolgens vermenigvuldig je hoeveel jij netto per maand nodig hebt ook met 240. Dat is wat je in totaal gaat uitgeven.

Als wat je binnenkrijgt straks groter is dan wat je gaat uitgeven kun je eerder dan je AOW-leeftijd met pensioen. Wanneer wat je binnenkrijgt kleiner is, dan moet je of langer doorwerken, of nog eens kritisch naar je uitgaven kijken. Want je pensioen is dan niet toereikend.

Wanneer kan ik dan met pensioen op basis van deze som?

Ik zal een voorbeeld geven. Iemand krijgt netto per maand € 2.500,- pensioen en AOW. De uitgaven zijn € 2.250,- per maand.

240 * € 2.500,- is € 600.000,-
240 * € 2.250,- is € 540.000,-

Er is dus een overschot van € 60.000,-. Er is per maand € 2.250,- nodig. Dus er is een overschot van ruim 26 maanden, ofwel ruim 2 jaar. Deze persoon zou dus 2 jaar eerder met pensioen kunnen gaan.

Spaargeld

Wanneer je ook nog spaargeld hebt, dan zou je eventueel nog eerder kunnen stoppen. Stel deze persoon heeft nog € 27.000,- spaargeld. Dan is er een spaarsaldo om nog een jaar te overbruggen. Dus dan zou deze persoon 3 jaar eerder met pensioen kunnen gaan.

Hoe zit het met inflatie?

Het is goed om rekening te houden met inflatie. Wij houden zelf in onze rekenmodellen vaak rekening met inflatie tot iemand ergens tussen 75 en 80 jaar wordt. Daarna is er nog wel inflatie, maar wij rekenen er niet meer mee. Dat doen wij omdat meestal vanaf die leeftijd mensen minder gaan uitgeven.

Je kunt op twee manieren rekening houden met de inflatie. De eerste is er vanuit gaan dat de AOW en je pensioenuitkeringen ook stijgen met de inflatie. Op die manier zal de inflatie in je uitgaven gedekt zijn door een stijging in je inkomsten. Je hoeft het sommetje zoals ik dat hiervoor heb laten zien dan niet aan te passen.

Je kunt ook een voorzichtige benadering kiezen. Dan laat je de uitgaven meestijgen met de inflatie en de inkomsten hou je gelijk. Wij rekenen dan vaak met nog 2 jaar 6% inflatie en daarna 2% en dan vanaf 77 jaar geen inflatie meer. Dan zou je de uitgaven niet met 240 moeten vermenigvuldigen maar met 300.

En hoe nu verder?

Deze berekening is een eerste indicatie. Wanneer uit de berekening blijkt dat je eerder met pensioen kunt gaan, dan is het belangrijk om een verdieping te gaan maken in de rekensom. Er zijn nog wel een paar nuances aan te brengen die in deze eerste som niet zijn meegenomen. Die nuances blijken uit een volledige doorrekening van jouw (vervroegde) pensioen.

Dus wanneer jij tot de conclusie komt dat je eerder met pensioen kúnt gaan, en er voor jezelf ook uit bent dat je eerder met pensioen wílt gaan, laat dan een goede doorrekening maken voordat jij je vervroegde pensionering gaat vastleggen. Want voor alle keuzes op de (vervroegde) pensioendatum geldt: eens gekozen blijft gekozen!

Foto: – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 reacties

 1. Hallo Jan,
  Het bedrag uit mijn pensioenoverzicht.nl is toch zo gebaseerd dat er tot de pensioendatum gewerkt en premie betaald wordt. Stel pensioen en AOW 2600 euro x 240 maand = 624000 euro. Heb nodig 2100 euro x 240 maand = 504000 euro
  In mijn geval zou ik 4 jaar eerder kunnen stoppen met werken maar dan wordt het bedrag van het uit te keren pensioen en AOW toch ook lager omdat er dan geen premie meer wordt betaald.

  1. Rob, dat klopt. ALs je eerder met pensioen gaat, dan bouw je niet meer op via je jouw werkgever en zal het totale netto bedrag iets lager zijn. Maar dat effect zal over het algemeen beperkt zijn. De rekenmethodiek is een eerste ‘grove’ benadering. Wanneer je tot de conclusie komt dat je eerder met pensioen kunt, dan zou ik voordat ik de definitieve beslissing zou nemen, nog wel een gedetailleerde berekening (laten) maken.

   1. Dank voor je antwoord Jan. Kan medio 2025 met een RVU regeling er uit en hoef dan relatief weinig van het pensioen af te snoepen voor de aanvulling.
    Ga inderdaad begin 2025 het allemaal laten berekenen.

 2. Beste Jan,
  Bovendien betaal je meer loonheffing als je nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het lijkt erop dat het rekensommetje een nuancering nodig heeft ivm met pensioenvervroeging (pensioen gaat omlaag) én ander belastingregime als je nog geen AOW-gerechtigde bent…

  1. En er zijn nog veel meer nuances.
   Na je pensioen vervalt een eventuele reiskosten vergoeding (en je maakt geen kosten meer).
   Andere onkosten vergoedingen (internet of wat dan ook) vervallen.
   Je betaalt geen pensioen premie meer.
   Je moet je eigen koffie betalen (thuis).

   Etc.

   1. Wim, dat speelt inderdaad allemaal mee. Maar als het goed is, hou je wél rekening met deze kostenposten of vergoedingen in het sommetje zoals ik dat hierboven heb beschreven. Uitgangspunt is namelijk wat je maandelijkse behoefte is na pensionering. En als je dat goed in beeld brengt, dan heb je met alle punten die jij benoemt rekening gehouden.

  2. Ruud, deze som behoeft zeker een nuancering. Zoals ik ook reageerde op Rob, ik zou na deze eerste berekening altijd een detail berekening (laten) maken voordat je daadwerkelijk beslist eerder te stoppen.