Pensioen in eigen beheer uitkeren

Wanneer je pensioen in eigen beheer hebt opgebouwd en je hebt het pensioen niet afgekocht en ook niet omgezet in de oudedagsverplichting? Wanneer je dan met pensioen gaat, dan moet je het eigen beheer pensioen gewoon uitkeren. In dit artikel leg ik uit hoe pensioen in eigen beheer uitkeren werkt.

Pensioen in eigen beheer

Voor pensioen in eigen beheer uitkeren gelden voor het grootste gedeelte dezelfde regels als voor een pensioen bij een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Het pensioen moet levenslang worden uitgekeerd en je mag daarbij gebruik maken van flexibiliseringsmogelijkheden. De pensioendatum kan naar voren worden gehaald of worden uitgesteld. Er mag uitruil plaatsvinden van partnerpensioen naar meer ouderdomspensioen en andersom. Ook kun je variatie aanbrengen in de hoogte van de uitkering, dus eerst wat meer, daarna wat minder.

Uitkeren door de BV

De BV keert het pensioen uit en draagt belasting en premies af. Jaarlijks moet er een berekening van de pensioenverplichting worden gemaakt voor de aangifte VPB en voor de jaarrekening. Het maken van die berekening kost geld, maar over het algemeen zijn het geen ingewikkelde berekeningen (meer) dus ik ga er vanuit dat die berekening niet heel duur zal zijn.

Toeslag of indexatie

Als er voldoende geld is, kan de BV waarin het pensioen is ondergebracht, ook besluiten het pensioen te indexeren. Als je met pensioen gaat is het belangrijk dit goed vast te leggen. Wanneer en hoe worden de pensioen geïndexeerd? In oorspronkelijke toezegging is hier meestal al iets over afgesproken, maar vaak is dat een algemene afspraak, die verder uitgewerkt moet worden.

Geld op

Als het geld op is, dan kan er niet meer worden uitgekeerd. Het resterende pensioen mag dan onder voorwaarden worden prijsgegeven, zonder fiscale sancties. Daarbij stelt de Belastingdienst wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat je niet als gevolg van dividenduitkeringen of rekening-courant schulden en dergelijke het pensioen niet meer kunt uitkeren.

Overlijden

Wanneer jij als DGA (en partner) overlijdt en er is nog geld, dan blijft dat na het overlijden in BV. De aandelen van de BV gaan naar erfgenamen. Het geld gaat dus niet verloren. Zij mogen dat geld (uiteraard nadat er belasting is betaald) uit de BV halen. Dat hoeft niet meer als pensioen te worden uitgekeerd.

Afstorten

Het pensioen mag ook worden afgestort bij een verzekeraar. Je moet dan voldoende geld storten om de uitkering aan te kopen bij de verzekeraar. Het bedrag dat je moet storten is vele male hoger dan het bedrag dat op de balans van de BV gereserveerd staat. Houd daar dus rekening mee als je nadenkt over afstorten. Het voordeel van afstorten is dat je van de administratie, het betalen van de uitkeringen en belasting en de berekeningen af bent.

Afstorten mag op ieder moment. Maar let op, ben je op hoge leeftijd, dan accepteert een verzekeraar je vaak niet meer. Denk hier dus op tijd over na.

Afkopen of omzetten

Het is tot eind 2019 nog mogelijk om je pensioen alsnog om te zetten in een oudedagverplichting. Ook is het nog steeds toegestaan om het pensioen af te kopen. Daarbij geldt een korting op de te betalen belasting.

Lees ook: Pensioen in eigen beheer, de oudedagsverplichting

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *