Wat gebeurt er met je pensioen na overlijden van de partner?

Nadenken over de gevolgen van overlijden is voor de meeste mensen vervelend om te doen. Toch is het voor een goede voorbereiding op je pensioen belangrijk om ook het aspect van overlijden goed in beeld te hebben. In dit artikel ga ik in op de gevolgen van wanneer de partner overlijdt.

Welke pensioenen zijn er

De meeste pensioenregelingen hebben een ouderdomspensioen voor jezelf en een partnerpensioen voor je partner. Het ouderdomspensioen komt tot uitkering wanneer jij met pensioen gaat. Het ouderdomspensioen keert levenslang aan jou uit. Het partnerpensioen komt tot uitkering wanneer jij komt te overlijden en keert levenslang uit aan je partner.

Wat is het effect op je pensioen als de partner komt te overlijden?

Overlijden partner vóór de pensioendatum

Wanneer de partner komt te overlijden voor de pensioendatum, dan heeft dat geen effect op het ouderdomspensioen, maar wel op het partnerpensioen. Er zijn drie soorten partnerpensioen en afhankelijk van het soort partnerpensioen heeft het verschillende gevolgen.

Partnerpensioen risicobasis: Veel pensioenregelingen kennen een partnerpensioen op risicobasis. Dit is een risicoverzekering zonder waarde. Wanneer de partner komt te overlijden vóór de pensioendatum, vervalt deze verzekering zonder waarde.

Partnerpensioen opbouwbasis na 2002: Een partnerpensioen op opbouwbasis vertegenwoordigd een waarde. Ook al stop je met premie betalen voor deze verzekering, dan blijft de opgebouwde waarde bestaan. Wanneer er sprake is een partnerpensioen opbouwbasis dat is opgebouwd na 2002 is sprake van een uitruilbaar partnerpensioen. Je mag dit partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen. Wanneer de partner komt te overlijden, kan op de pensioendatum deze uitruil plaatsvinden.

Partnerpensioen opbouwbasis voor 2002: Een partnerpensioen opbouwbasis dat is opgebouwd voor 2002 is vaak niet uitruilbaar. Wanneer de partner komt te overlijden, vervalt deze verzekering zonder waarde.

Overlijden partner ná de pensioendatum

Wanneer de partner komt te overlijden ná de pensioendatum, dan komt het eventueel aanwezige partnerpensioen te vervallen. De waarde van het partnerpensioen kan niet worden toegevoegd aan het ouderdomspensioen en kan ook niet toekomen aan eventuele erfgenamen.

Alleenstaandenpensioen

In het verleden kenden sommige pensioenregelingen een alleenstaanden- of ongehuwdenpensioen. Deze pensioenen zijn niet meer toegestaan. Maar de in het verleden opgebouwde pensioenen in deze regelingen zijn wel blijven bestaan. Ben je alleenstaand geworden door het overlijden van de partner, kom je mogelijk in aanmerking voor een alleenstaandenpensioen

Gevolgen voor de AOW

De hoogte van de AOW is afhankelijk van het feit of je een partner hebt of niet. Wanneer je een partner hebt, dan bedraagt de AOW-uitkering ongeveer € 11.000,- op jaarbasis (voor jou en je partner, dus totaal € 22.000,-). Wanneer je alleenstaand bent krijg je een AOW-uitkering van ongeveer € 16.000,- op jaarbasis.

print

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *