Gevolgen voor je eigen pensioen na overlijden partner

Nadenken over de gevolgen van overlijden is voor de meeste mensen vervelend om te doen. Toch is het voor een goede voorbereiding op je pensioen belangrijk om ook het aspect van overlijden goed in beeld te hebben. In deze blog ga ik in op de gevolgen voor je eigen pensioen na overlijden van de partner.

Welke pensioenen zijn er?

De meeste pensioenregelingen hebben een ouderdomspensioen voor jezelf en een partnerpensioen voor je partner. Het ouderdomspensioen komt tot uitkering wanneer jij met pensioen gaat. Het ouderdomspensioen keert levenslang een maandelijks bedrag aan jou uit. Het partnerpensioen komt tot uitkering wanneer jij komt te overlijden en keert daarna levenslang uit aan de achterblijvende partner.

Maar wat is het effect op je eigen pensioen na overlijden van de partner?

Overlijden partner vóór de pensioendatum

Wanneer de partner komt te overlijden voor de pensioendatum, dan heeft dat geen effect op het ouderdomspensioen, maar wel op het partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt ook vaak nabestaandenpensioen genoemd. Er zijn drie soorten partnerpensioen en afhankelijk van het soort partnerpensioen heeft het verschillende gevolgen.

Partnerpensioen op risicobasis: Veel pensioenregelingen kennen een partnerpensioen op risicobasis. Dit is een risicoverzekering zonder waarde. Wanneer de partner komt te overlijden vóór de pensioendatum, vervalt deze verzekering zonder waarde.

Partnerpensioen op opbouwbasis na 2002: Een partnerpensioen op opbouwbasis vertegenwoordigd een waarde. Ook als je stopt met premie betalen voor deze verzekering, dan blijft de opgebouwde waarde bestaan. Wanneer er sprake is een partnerpensioen opbouwbasis dat is opgebouwd na 2002 is sprake van een uitruilbaar partnerpensioen. Je mag dit partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen. Wanneer de partner komt te overlijden, kan op de pensioendatum deze uitruil plaatsvinden.

Partnerpensioen opbouwbasis voor 2002: Een partnerpensioen opbouwbasis dat is opgebouwd voor 2002 is vaak niet uitruilbaar. Wanneer de partner komt te overlijden, vervalt deze verzekering zonder waarde.

Overlijden partner ná de pensioendatum

Wanneer de partner komt te overlijden ná de pensioendatum, dan komt het eventueel aanwezige partnerpensioen te vervallen. De waarde van het partnerpensioen kan niet worden toegevoegd aan het ouderdomspensioen en kan ook niet toekomen aan eventuele erfgenamen.

Alleenstaandenpensioen

In het verleden kenden sommige pensioenregelingen een alleenstaanden- of ongehuwdenpensioen. Deze pensioenen zijn niet meer toegestaan. Maar de in het verleden opgebouwde pensioenen in deze regelingen zijn wel blijven bestaan. Ben je alleenstaand geworden door het overlijden van de partner, kom je mogelijk in aanmerking voor een alleenstaandenpensioen

Gevolgen voor de AOW

De hoogte van de AOW is afhankelijk van het feit of je een partner hebt of niet. Wanneer je een partner hebt, dan bedraagt de AOW-uitkering ongeveer € 12.000,- op jaarbasis (voor jou en je partner, dus totaal € 24.000,-). Wanneer je alleenstaand bent krijg je een AOW-uitkering van ongeveer € 17.000,- op jaarbasis.

Foto: Lucas Rychvalsky – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

  1. Ik ben zelf al met pensioen, ik heb een deel van mijn pensioen als partnerpensioen aangeduid. mijn partner is overleden en was nog niet met pensioen. Ik krijg van zijn pensioenfonds een nabestaandenpensieon. Maar wat gebeurt er nu met mijn partnerpensioen? Komt dat te vervallen?