De RVU-regeling wordt verlengd? Of toch niet?

De RVU-regeling is een tijdelijke regeling die geldt tot en met 31 december 2025. Het kabinet is via een motie gevraagd om op prinsjesdag met een voorstel te komen over mogelijke verlenging van de RVU-regeling en eventuele aanpassing. Op 19 september 2023, exact op prinsjesdag, kwam minister Schouten met een brief. Zij legt de focus in de brief op allerlei instrumenten die kunnen worden ingezet, maar over een verlenging van de RVU praat zij niet. Het ziet er dus niet naar uit dat de RVU-regeling zomaar wordt verlengd. De brief is een tussentijdse update en in het voorjaar van 2024 zal er een vervolg komen richting de Tweede Kamer.

RVU-regeling

De RVU-regeling is een Regeling voor Vervroegde Uittreding. Er geldt een tijdelijke drempelvrijstelling waardoor werkgevers een regeling kunnen afspreken zodat werknemers vervroegd met pensioen kunnen gaan.

Werkgevers mogen aan hun werknemers een maandelijkse vergoeding van € 2.037,- betalen gedurende maximaal 36 maanden. Op deze manier kunnen werknemers dus eerder stoppen met werken.

De regeling geldt tot en met 31 december 2025. Op die dag mag de laatste regeling ingaan en die duurt dan maximaal 36 maanden, dus tot en met 31 december 2028.

RVU-regeling verlengd?

De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen. In die motie wordt het kabinet wordt opgeroepen om uiterlijk op prinsjesdag met een voorstel te komen. De inhoud van de motie is als volgt: verleng de RVU-regeling en verruim hem voor lager betaalden.

RVU-regeling verlengd en verruimd voor lager betaalden

De RVU-regeling blijkt in de praktijk niet tot nauwelijks te worden gebruikt door lager betaalden. Op zich is dat wel verklaarbaar. De RVU-regeling overbrugt immers alleen de AOW-uitkering. Echter voor veel mensen is die uitkering alleen niet voldoende. Er is dus een aanvulling nodig. Dat kan uit privévermogen of je pensioen. Maar lager betaalden hebben vaak niet voldoende privévermogen of pensioen om de RVU-uitkering aan te vullen. Hierdoor maken zij er niet tot nauwelijks gebruik van.

Brief minister Schouten

Opvallend is dat Schouten in de brief niet ingaat op een verlenging van de RVU. Zij benoemt eigenlijk twee belangrijke andere aspecten. Inzetten op duurzame inzetbaarheid en gebruik maken van de mogelijkheden die het (pensioen)stelsel al biedt. Ze schrijft de volgende dingen.

Duurzame inzetbaarheid

Als het gaat om duurzame inzetbaarheid dan is belangrijk dat werkgevers en werknemers op tijd met elkaar in gesprek gaan kansen en uitdagingen die de loopbaan van een werknemer biedt. Daarbij is het niet alleen belangrijk om te kijken naar wat op korte termijn nodig is om het werk goed uit te voeren, maar ook naar de toekomst. Wat is nodig om ook op de langere termijn gezond en met plezier aan het werk te blijven, binnen de sector of daarbuiten? Ze benadruk hiermee de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om te zorgen dat werknemer zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven werken.

Het zou, zo valt in de brief te lezen, de ambitie van werkgevers en werknemers moeten zijn om zwaar werk (fysiek, mentaal of emotioneel) en bezwarende omstandigheden zoveel mogelijk te verlichten en de blootstellingsduur zoveel mogelijk te beperken. Eenvoudig gezegd, zorg dat je waar mogelijk het zware werk verlicht en als dat niet kan, verkort dan de duur van het zware werk.

Gebruik de mogelijkheden van het pensioenstelsel

Wanneer iemand toch eerder wil stoppen, benoemt Schouten de mogelijkheden van het huidige stelsel. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van verlofsparen. Het is mogelijk om 100 weken (2 jaar) verlof te sparen om daarmee eerder met pensioen te gaan. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de generatieregelingen zoals de 80-90-100 of deeltijdpensioen.

Wordt de RVU-regeling nu verlengd of niet?

In de brief wordt met geen woord over verlenging gesproken. De focus ligt op duurzame inzetbaarheid en op de mogelijkheden die er al bestaan zonder de RVU-regeling. In het voorjaar van 2024 komt er een vervolg. Wat daar uit zal komen is nu nog niet precies te zeggen. Maar de inzet van het Kabinet lijkt duidelijk, zij zetten niet in op een verlening van de regeling.

Foto: Mandiri Abadi – Pexels.com

print

10 reacties

 1. Hallo allemaal
  Ik zou graag de RVU regeling willen gebruiken maar ik kan dat niet doen omdat mijne AOW leeftijd wordt voor drie maanden verlengt . Ik ben geboren op 26 10 1961 en ik val beuten regeling voor 26 dagen..Ik ben benieuwd of de regeling zal worden verlengt.

  1. Voor mij hetzelfde, ik ben van 30 december 1961, omdat de aow leeftijd weer 3 maanden later is geworden val ik er precies 3 maanden buiten, is toch veel geld wat je dan misloopt omdat je 3 maanden later met aow gaat!

 2. Hallo,

  Ik heb even een vraag…..

  Mijn man werkt al 33 jaar bij een instelling die valt onder CAO gehandicapten zorg.

  Nu wil hij graag gebruik maken van RVU.

  Nu na bijna een half jaar wachten op een antwoordt kreeg hij te horen dat hij hier niet voor in aanmerking komt.

  Ze gooien het op het feit dat hij nog fit genoeg is om door te werken en dat het geen zwaar beroep is.

  Hij werkt op een afdeling van mensen die allerlei delicten hebben gepleegd en juridische maatregelen hebben en ook regelmatig heftige gebeurtenissen plaats vinden.

  Ze doen niet aan loyaliteit was de opmerking.

  Is hier iets aan te doen?

  Vriendelijke groet,

  Clementine

  1. Hoi Clementine, dat hangt af van de afspraken in de cao. Voor zover ik weet staat het niet in de cao gehandicaptenzorg en dus heb je er als werknemer geen automatisch recht op. Dus dan hangt het af van de werkgever. En als die aangeeft niet mee te willen werken, dan gaat het helaas niet door. Het enige dat dan resteert is onderzoeken of eerder stoppen mogelijk zou zijn uit eigen pensioen en vermogen door onder andere gebruik te maken van een overbruggingspensioen en hoog/laag.

   https://bijnametpensioen.nl/profiteer-van-een-overbruggingspensioen/

 3. Als je op 1 juli 2024 gebruik maakt van de RVU regeling voor twee jaar en de regeling loopt tot 31 december 2025, krijg je dan wel doorbetaald tot 1 juli 2026? Bij ons in het OV geld de regeling voor 2 jaar ipv 3 jaar.

 4. Zelfde hier… november 1961. Pensioenleeftijd bijgesteld naar 67 en 3 maanden , ik val net buiten de RVU regeling t/m 31-12-2025. Ik hoopte op verlenging en meer duidelijkheid,met Prinsjesdag, maar helaas.
  Hele leven in ploegendiensten en onregelmatigheid is te zwaar.
  Nu kunnen we niets plannen omdat er nog steeds geen duidelijkheid is 🙁

 5. Hallo,

  tijdens de behandeling van de nieuwe pensioenwet in de 1e kamer is volgens mij de volgende motie aangenomen :

  ” De motie-Crone verzoekt de regering in overleg met sociale partners te komen tot een voortzetting en voor lager betaalden een verruiming van de RVU (regelingen voor vervroegde uittreding) of daarmee vergelijkbare regeling en de Kamers voor Prinsjesdag te informeren over de uitkomsten. Deze motie kreeg Oordeel Kamer als advies van de minister. ”

  Heb die meneer Crone dit tijdens de debatten in de 1e kamer dit ook als een voorwaarde voor de PVDA om voor te stemmen, horen zeggen.

  We kunnen dus concluderen dat de PVDA kennelijk nu genoegen neemt met de summiere brief van Minister Schouten , waarin in ieder geval mbt RVU niets wordt genoemd.

  Dit is onze nationale politiek !!
  NIET TE VERTROUWEN

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *