Profiteer van een overbruggingspensioen

Eerder stoppen met werken lijkt vaak een onhaalbare kaart. Je kunt je pensioen wel eerder in laten gaan, maar je krijgt dan nog geen AOW-uitkering en je betaalt vaak meer belasting. In veel gevallen lijkt het dan niet mogelijk om eerder te stoppen met werken en met pensioen te gaan. Maar een overbruggingspensioen kan dan uitkomst bieden. Wanneer je een overbruggingspensioen gebruikt, wordt het vaak wel mogelijk om eerder te stoppen. Een deel van je ouderdomspensioen wordt dan omgezet in een overbruggingspensioen dat uitkeert vóór je AOW-leeftijd.

Vóór de AOW-leeftijd met pensioen

De AOW-leeftijd is voor veel mensen een logisch moment om met pensioen te gaan. Maar je mag altijd vóór de AOW-leeftijd met pensioen gaan. Je kunt 10 jaar eerder dan de AOW-leeftijd stoppen met werken en je pensioen laten ingaan.

Als je eerder met pensioen gaat krijg je nog geen AOW-uitkering

Als je eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen gaat, krijg je wel je pensioenuitkering, maar nog geen AOW. En je betaalt een hoger belastingtarief. Een AOW-uitkering is, wanneer je een partner hebt, ruim € 12.000,- bruto per jaar. Wanneer je alleenstaand bent is de AOW-uitkering ruim € 18.000,-. De extra belasting kan oplopen tot € 4.000,- per jaar. Je netto inkomen kan dus in de jaren tot de AOW-datum aanzienlijk lager zijn dan daarna.

Gebruik een overbruggingspensioen

Je mag een deel van je levenslange ouderdomspensioen omruilen voor tijdelijk extra pensioen. Dat tijdelijke ouderdomspensioen noemen we ook wel een overbruggingspensioen. Je mag maximaal ruim € 24.444,- (cijfer 2023) per jaar aan overbruggingspensioen laten uitkeren. Je verlaagt dan je levenslange pensioenuitkering iets en gebruikt dat geld om de eerste periode een extra overbrugging te laten uitkeren. Je hoeft niet persé de maximale overbrugging te laten uitkeren, een lager bedrag mag ook.

Door te kiezen voor een overbruggingspensioen zorg je ervoor dat je vóór de AOW-leeftijd een hogere bruto inkomen hebt uit je pensioen dan daarna. En vanaf de AOW-leeftijd vult je AOW-uitkering je pensioen aan, zodat je in totaal weer hetzelfde inkomen krijgt.

Bovenop overbruggingspensioen nog hoog/laag

Je kunt ook kiezen voor een zogenaamd hoog/laag pensioen. Dan krijg je een bepaalde periode eerst iets meer, daarna iets minder pensioen. Dat mag je doen bovenop het overbruggingspensioen. Je krijgt dan tot de AOW-leeftijd een overbruggingspensioen plus een levenslange pensioenuitkering die de eerste jaren wat hoger is. Vanaf de AOW-leeftijd krijg je dan een AOW-uitkering aangevuld met je levenslange pensioen, die vanaf dat moment dan iets lager is.

Lees ook
Kies jij eerst wat meer pensioen en daarna wat minder

Al je pensioen omruilen voor een overbrugging

Wanneer je een wat lager pensioen hebt, kan het voorkomen dat je bij een maximaal overbruggingspensioen, geen levenslang pensioen meer overhoudt. Je hebt dan heel je pensioen omgeruild voor een overbrugging. Los van de vraag of dat wenselijk is, is dat wel toegestaan.

Niet iedere uitvoerder biedt dit aan

Niet iedere pensioenuitvoerder biedt de mogelijkheid van een overbruggingspensioen aan. Gelukkig kennen de meeste grote pensioenfondsen deze optie wel, maar niet iedereen dus. Mocht jouw pensioenuitvoerder dit niet aanbieden, kijk dan of jij bij meerdere uitvoerders pensioen hebt opgebouwd. Wellicht dat een van de andere uitvoerders wel deze mogelijkheid aanbiedt.

Ook kan het voorkomen dat jouw pensioenuitvoerder wel een overbruggingspensioen aanbiedt, maar niet altijd het maximale bedrag.

Check dus vooraf goed de mogelijkheden bij jouw pensioenuitvoerder.

Eerst pensioen of eerst je eigen geld

Wat maak je het eerste op? Je spaargeld of je pensioen. Ik heb daar al eerder over geschreven. Wanneer je tot conclusie komt dat je eerst je pensioen wilt aanspreken dan is een overbruggingspensioen zeker een overweging voor jou. Je haalt hiermee een groter deel van je pensioengeld naar voren. Je kunt het maar binnen hebben.

Foto: Victor Hanecek – Picjumbo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 reacties

  1. Josef, als je van een RVU regeling gebruik maakt, dan mag je jouw pensioen naar voren halen als aanvulling op de RVU-uitkering. Dat is zelf min of meer de bedoeling. Pensioen is een aanvulling op de AOW, de RVU uitkering is gelijk aan 2x de AOW. Vul je de RVU aan met pensioen dan krijg je een min of meer gelijkmatig inkomen de rest van je leven. Doordat je het pensioen naar voren haalt wordt het jaarlijkse pensioen wel lager. En ook doordat je eerder stopt bouw je de laatste jaren geen pensioen meer op, waardoor het ook minder wordt.

   In mijn artikel https://bijnametpensioen.nl/slim-of-niet-2x-een-rvu-voorbeeld/ heb ik hier meer over geschreven.

 1. Beste Jan,

  Ik wil gebruik gaan maken van het aanbod van mijn pensioenverzekeraar voor een overbruggingspensioen. Twee korte vragen:
  * geldt het maximum van € 22.000 per jaar ook voor een alleenstaande?
  * is het te kiezen overbruggingsbedrag afhankelijk van fiscale regels, b.v. de hoogte van eerder genoten inkomen, of andere tegelijk te ontvangen (pensioen)inkomen?

  1. Hoi Paul, het maximum is ongeacht burgerlijke staat. Dus ook voor een alleenstaande is dat 22k. Het is een absoluut bedrag en verder niet afhankelijk van de omstandigheden.

   De wet tekst is als volgt:
   Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, blijft in de jaren tussen de ingangsdatum van het pensioen en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, van de uitkering buiten aanmerking een bedrag dat gelijk is aan tweemaal de voor die jaren geldende uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de vakantietoeslag. De eerste volzin is onverminderd van toepassing bij dienstbetrekkingen in deeltijd. Ingeval de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, na de ingangsdatum van het pensioen wordt verlaagd, wordt voor de toepassing van de eerste zin uitgegaan van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, die van toepassing was voor deze verlaging.

   Een beetje ingewikkeld opgeschreven, maar de kern is de vet gemaakte tekst, tweemaal de AOW uitkering. Dat is het bedrag dat je maximaal mag overbruggen. Er zijn verder geen eisen.

   1. Beste Jan, dank voor de snelle reactie. Het is inderdaad een ingewikkelde tekst, maar dankzij jou is het me nu helemaal helder!

 2. Hoi Jan, Ik heb mijn pensioen vervroegd en heb een RVU uitkering. Nu kan ik een pensioenverzekering van NN omzetten naar 65+ AOW overbrugging, maar mag dat van de RVU ?

 3. Contact gehad met ASR. Die regeling hebben ze niet zegt men. Is het voor iedere pensioenverstrekker vrij om te doen wat ze zelf willen?

  1. Iedere verstrekker is daar vrij in. Alleen dat a.s.r. dit niet doet verbaast mij wel een beetje. Ik heb andere ervaringen. Stuur mij via de adviespagina even een bericht, dan neem ik contact met je op om dit even door te spreken.

    1. Charley, je hebt als ik het goed zie, een kapitaal opgebouwd waarmee je pensioen moet aankopen. Dat hoeft niet perse bij a.s.r., maar kan ook ergens anders. Er zijn partijen die (een hogere uitkering en) wel een overbrugging aanbieden.

 4. Beste Jan, geldt het maximum van bedrag van ca 25k (2023) per pensioenfonds of voor alle pensioenfondsen (waarbij AOW overbrugging wordt aangeboden)/mogelijk is) gezamenlijk?

  vr.gr.
  Gerard