Is mijnpensioenoverzicht.nl betrouwbaar?

mijnpensioenoverzicht.nl is een begrijpelijke website die een duidelijk overzicht geeft van jouw totale pensioen. Maar is die informatie betrouwbaar? En waar moet ik op letten als ik naar die website ga?

mijnpensioenoverzicht laat je op een duidelijke manier zien hoeveel AOW en pensioen je krijgt. En ook bij wie je allemaal pensioen hebt opgebouwd. Je pensioen wordt getotaliseerd en de bedragen zijn bruto én netto per maand!

Voorgeschreven door de overheid

mijnpensioenoverzicht.nl is door de overheid voorgeschreven. Daarmee kun je om te beginnen concluderen dat mijnpensioenoverzicht.nl een betrouwbaar initiatief is.

Het doel van de website is in de wet als volgt omschreven:

op duidelijke en begrijpelijke wijze mensen in de gelegenheid te stellen gegevens over pensioen te raadplegen, inzicht te geven in de hoogte van het te bereiken pensioen en de keuzes ten aanzien van het pensioen en de gevolgen van deze keuzes en van belangrijke gebeurtenissen op het pensioen.

Werkt het goed?

Wij hebben mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid beoordeeld en concluderen dat het goed werkt. Ook gebruiken wij in onze adviespraktijk regelmatig de overzichten die je kunt uitdraaien en meenemen naar een adviesgesprek.

Eerder geleden schreef ik een artikel met voorbeelden van zaken op mijnpensioenoverzicht die nog niet helemaal goed gaan.

De vraag was onder andere of AOW-leeftijd die wordt getoond op mijnpensioenoverzicht.nl betrouwbaar is. Inmiddels toont men de actuele AOW-leeftijd, maar je kunt ook de verwachte AOW-leeftijd zien. Alleen zie je de gevolgen voor je pensioenbedragen dan niet terug.

Bij de weergave van je pensioen bij een beschikbare premie regeling moet je even goed oppassen. Dit pensioen is immers onzeker en die onzekerheid zie niet direct terug. Er staat wel bij dat het om indicatief pensioen gaat. Maar om te weten wat je risico is, moet je op een aparte pagina kijken bij ‘Als het mee- of tegenzit’. Op deze pagina je een verwacht pensioen, maar ook wat het pensioen wordt als het meevalt of als het tegenvalt. Hoe dat precies werkt heb ik in dit artikel beschreven.

Ook het pensioen in verschillende situaties is aanzienlijk verbeterd en geeft een goed inzicht. Een aandachtspunt daarbij is op dit moment dat sommige uitkomsten bruto en netto worden getoond en andere uitkomsten alleen bruto. Ook worden maand- en jaarbedragen door elkaar gebruikt. Dat is niet verkeerd, maar je moet wel even goed opletten.

Kloppen de bedragen?

Het belangrijkste onderdeel in de vraag of mijnpensioenoverzicht.nl betrouwbaar is gaat natuurlijk over de bedragen. Kloppen die?

Je kunt er vanuit gaan dat de bedragen die jouw pensioenuitvoerder in de administratie heeft staan ook op mijnpensioenoverzicht.nl komen te staan. De informatie op mijnpensioenoverzicht.nl komt namelijk rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, de pensioenfondsen en de pensioenverzekeraars. Er zit wel een kleine vertraging van een paar maanden in de aanlevering, dus het loopt altijd net iets achter. Met name bij wisseling van baan kan dat een verkeerd beeld geven. Maar verder moeten de bedragen kloppen met met de gegevens van jouw pensioenuitvoerder.

Maar wat voor alle websites en systemen geldt, geldt hier ook. Garbage in is garbage out. Dus als jouw pensioenuitvoerder een fout maakt in jouw pensioen, dan komt die fout ook in mijnpensioenoverzicht.nl. Door je pensioenoverzicht te vergelijken met mijnpensioenoverzicht.nl haal je die fouten er niet uit.

Er gaan dingen verkeerd in de administratie van pensioenen. Regelmatig halen wij fouten uit pensioenen. Dus er is een kans dat ook jouw pensioen niet helemaal klopt. Dat kan drie oorzaken hebben.

 1. De aanlevering van gegevens vanuit de werkgever is niet helemaal juist
 2. De verwerking van de gegevens door de uitvoerder, waar nog steeds handwerk voorkomt, gaat verkeerd
 3. Er is sprake van een systeemfout bij de uitvoerder

Ik denk dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor werkgevers. Uiteindelijk doen zij een pensioentoezegging aan jou als werknemer. Ik denk dat zij hier een verantwoordelijkheid in hebben en periodiek de pensioenen moeten controleren. Dat hoeven zij natuurlijk niet zelf te doen. Dat kunnen ze ook laten doen door een accountant of pensioenadviseur. Maar alleen door regelmatig te controleren of de juiste gegevens zijn aangeleverd, die gegevens juist zijn verwerkt en dat ook op een juiste wijze wordt doorgerekend kunnen fouten worden opgespoord.

Wij zien wel regelmatig kleine afwijkingen. Dat kan komen door een momentopname. Dus een bepaalde mutatie is in het ene overzicht wel verwerkt en in het andere niet. Ook worden er soms bedragen (op niet altijd na te volgen wijze) omgerekend en anders gepresenteerd. Dit komt regelmatig voor. Maar gelukkig zien wij in de meeste gevallen geen grote verschillen!

mijnpensioenoverzicht.nl betrouwbaar!

Conclusie is dat mijnpensioenoverzicht.nl betrouwbaar is en heldere en duidelijke informatie geeft over jouw pensioen. Log in met je DigiD en kijk hoe jouw pensioen er voor staat!

En twijfel je over de juistheid van je pensioen? Neem dan contact op met je werkgever en vraag of er een controle kan worden uitgevoerd. Als je werkgever daar hulp bij nodig heeft, dan kun je altijd even contact met me opnemen.

Foto: Suganth – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 reacties

 1. Volgens mij ontstaat onduidelijkheid bij meer inkomens. Loonheffingskorting moet je maar op 1 inkomen laten toepassen. Dit is aan de aankomende pensioengerechtigde om dat te bepalen. Waar wordt dit hier toegepast?

  1. Ton, er wordt als volgt gerekend:

   “Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) telt eerst alle bruto pensioenbedragen per pensioenuitvoerder (AOW en werkgeverspensioen) bij elkaar op.
   Vervolgens wordt de inkomstenbelasting verrekend op basis van het totaalbedrag aan bruto pensioenuitkeringen. In het geval dat de uitkering voor de AOW leeftijd valt wordt er geen algemene heffingskorting toegepast. Als de uitkering na de AOW-leeftijd valt past MPO standaard de algemene heffingskorting wel toe. Let op: je kunt de algemene heffingskorting maar één keer toepassen. Heb je de algemene heffingskorting al toegepast, dan zal jouw werkelijke netto uitkering lager zijn.
   Ook wordt de inhouding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet berekend.
   Hieruit volgt een netto bedrag per jaar. Dit bedrag wordt gedeeld door 12 maanden met als resultaat een netto pensioenbedrag per maand.”

   Bron: https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/faq

 2. Contactpersoon van Mijn Pensioen was dermate onbeschoft dat hij mijn vraag niet beluisterde en dus geen correct antwoord kon geven. Reden : de persoon snapte er niets van en wilde zo snel mogelijk naar een nieuw gesprek met simpele vragen. Waar loopt het op vast? Op de eenvoudige vraag waarop mijnpensioenoverzicht de waarde bepaald die onder ‘als het tegenzit’ meldt. Letterlijk antwoord : ‘dit is gissen’ meneer. Dank je wel! Dus als de economie in een turbulentie zit met inflatie percentages zoals actueel, dan moet je hiermee genoegen nemen? Echt onvoorstelbaar. Toen ik nog trachtte uit te leggen dat het wellicht zo zou kunnen zijn dat de waarde het resultaat is van een berekeningsmodel waarin b.v. extreme (actuele) inflatie, als dan niet gedempt op termijn, een factor is haakte de mens af. Mijn conclusie is dat mijnpensioenoverzicht ( in deze tijden) een totaal verkeerd beeld geeft en dus beter kan verdwijnen.

  1. De berekening van mijnpensioenoverzicht is gebaseerd op wettelijke rekenregels. Er wordt gebruik gemaakt van 2000 scenario sets die door de Nederlandse Bank worden voorgeschreven. Deze worden vervolgens gesorteerd van laag naar hoog. Van de 2000 scenario’s is dan scenario 1000 (de middelste) het verwachte pensioen. Scenario 100 is het pessimistische scenario en scenario 1900 is het optimistische scenario. Dit geeft normaliter dus een redelijk betrouwbaar beeld van hoe je pensioen zich ongeveer zal kunnen gaan ontwikkelen.

   Echter, we leven nu in bijzondere tijden. De huidige inflatie komt bijvoorbeeld in geen enkel scenario voor. Ik verwacht dat de scenario’s dus redelijk snel zullen worden herzien.

   Opmerkelijk dat een medewerker van mijnpensioenoverzicht.nl dit niet wist te vertellen.

 3. Mijn pensioenovericht is de onbetrouwbaarste site die ik ooit bezocht heb!
  De persoonlijke informatie klopt niet en omdat ik vragen had, heb ik het telefoonnummer gebeld. De persoon van de helpdesk was ronduit onbeschoft. Op mijn vraag om opheldering, kreeg ik als antwoord: “Er bestaat zoiets als Google waar alle informatie te vinden is”.
  Accuratie = dikke, vette NUL.
  Transparantie = dikke, vette NUL.
  Klantvriendelijkheid = dikke, vette NUL.