Welk type pensioen krijg jij in het nieuwe pensioenstelsel?

Vanaf 2023 worden alle pensioenregeling in Nederland aangepast. In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een eigen individuele pensioenpot. Daarbij is de hoogte van de uiteindelijke uitkering afhankelijk van het behaalde rendement. In dit artikel beschrijf ik de vier type pensioen uitkeringen die er in het nieuwe stelsel gaan komen.

Iedereen krijgt er mee te maken

Veel pensioenfondsen zullen ook de reeds opgebouwde pensioenen omzetten naar het nieuwe stelsel. Dus of je bijna met pensioen gaat of dat je al (lange tijd) met pensioen bent, maakt niet uit, je krijgt er mee te maken.

Er komen vier verschillende type pensioen uitkeringen. In dit artikel geef ik een toelichting op de verschillende types.

Wie bepaalt welk type pensioen ik krijg?

Jij bepaalt niet zelf welk type pensioen jouw regeling wordt. Want dat bepalen de sociale partners voor jou. Toch is het belangrijk om je goed te laten informeren. Weet dat jouw pensioen gaat veranderen de komende tijd. Bereid je daarom goed voor en probeer alvast te wennen aan de nieuwe realiteit.

Type 1: Het nieuwe pensioencontract

Bij dit type krijgt iedereen krijgt zijn eigen pensioenpot. Alle potten worden gezamenlijk belegd. Maar het behaalde rendement verdeelt de pensioenuitvoerder tussen de verschillende deelnemers. Dus worden rendementen hierbij herverdeeld tussen generaties. Daarbij geldt vaak als uitgangspunt dat pensioenen van gepensioneerden zoveel mogelijk stabiel zullen blijven. Dus hebben gepensioneerden minder last van fluctuaties door tegenvallende beleggingsresultaten. Bij dit type pensioen worden grote tegenvaller opvangen door een buffer. De pensioenpot wordt op basis van een projectie rendement omgerekend naar een uitkering. De verwachting is dat de meeste pensioenfondsen zullen kiezen voor deze variant.

Type 2: De verbeterde premieregeling  

Iedereen krijgt bij dit type pensioen zijn eigen pensioenpot. Daarbij heeft iedereen zijn eigen beleggingsresultaat. De manier van beleggen is volgens het life cycle principe. Dus naarmate je dichter bij de pensioendatum komt vermindert automatisch het beleggingsrisico. De pensioenpot gebruik je op de pensioendatum voor de aankoop van een pensioenuitkering. Daarbij heb je op dat moment zelf de keuze uit een gegarandeerd pensioen of een pensioenuitkering op basis van beleggingen. Verzekeringsmaatschappijen en premie pensioeninstellingen (PPI) bieden deze variant nu al aan. Maar ook pensioenfondsen kunnen deze vorm gaan aanbieden.

Type 3: De premie-kapitaalovereenkomst

Bij dit type pensioen bouw je gegarandeerd kapitaal op. Met dit kapitaal moet je op de pensioendatum een pensioenuitkering aankopen. Deze vorm komt dus alleen voor bij verzekeringsmaatschappijen. Met name door de lage rente is het aankopen van een gegarandeerd kapitaal duur. In vergelijking met een aantal jaar geleden bouw je dus relatief weinig kapitaal op. Daarom kiest men vaak voor een ander type pensioen.

Type 4: De premie-uitkeringsovereenkomst

Bij dit type wordt de premie direct omgezet in een gegarandeerde pensioenuitkering. Daarom loop je als deelnemer geen beleggingsrisico. Ook hier geldt dat vanwege de lage rentestand het aankopen van pensioen erg duur is. Alleen verzekeringsmaatschappijen bieden deze variant aan.

Reeks artikelen wet toekomst pensioenen

Eind vorig jaar is de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Deze wet is de uitwerking van het pensioenakkoord dat afgelopen zomer is gesloten tussen het kabinet en de sociale partners. Per 1 januari 2023 treden de nieuwe pensioenregels in werking. Dit heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. Daarom bespreken wij in een reeks van artikelen de gevolgen voor jouw pensioen. Het was de bedoeling de nieuwe wet in te laten gaan in 2022, maar dit is uitgesteld naar 2023.

Er komt een vroegste pensioendatum
Welk type pensioen krijg jij in het nieuwe pensioenstelsel
Een dubbel partnerpensioen
Ook ingegane pensioenen veranderen

Foto: Joslyn Pickens via Pexels

print

9 reacties

 1. Ik werk 16 uur in loondienst en daarnaast heb ik een WW plus uitkering van 13 uur hoe gaat dat als gebruik gaat maken van de regeling vervroegd pensioen 3 jaar waar heb ik recht op

 2. Hoe wordt de hoogte van de RVU bepaald? Is dit net als de AOW een vast bedrag en gelijk voor iedereen of is dit afhankelijk van je salaris en het aantal uren dat je werkt?

  1. De hoogte van de RVU is een maximaal bedrag. Het kan zijn dat in cao’s of in individuele regelingen een lager bedrag wordt afgesproken, bijvoorbeeld naar rato van je dienstverband of gemaximeerd op (een percentage van) je salaris. De meeste regelingen die ik tot nu toe heb gezien kennen een vast bedrag.

 3. Ben al lang met pensioen. Halverwege veranderde het pensioenfonds van eigenaar. De niewe eigenaar was een van de vele ondernemingen die in feite door de rijksoverheid gedreven werd. Van de beloofde indexering kwam daarna natuurlijk niks terecht. Werd wel regelmatig gekort vanwege tegenvallende beleggings resultaten. Zonder dat die verder te controleren waren. Enfin bereid me er nu op voor dat ik binnenkort nog maar een kwart (in koopkracht) ontvang van wat mij destijds is voorgespiegeld. [Oude pensioen minus 20 procent vanwege reeds toegepaste en nog te verwachte korting, minus 25% vanwege cumulatieve inflatie, minus 10 procent voor onterecht ingehouden belasting.]
  Ik zou van mijn pensioen plus AOW niet meer redelijk kunnen leven in NL.
  Niet dat ik vreselijk hoge eisen heb. Een eenvoudig onderkomen voor mij en mijn vrouw en geen luxe voor eten, zolang het maar voldoet aan de aanbevelijngen van de dokter. (ben hartpatient) Gelukkig woon ik in een warm buitenland waardoor de kosten van verwarming nihil zijn (gebruiken geen aircon) En de kosten van verse groenten en vlees ook binnen de perken blijven.

  Ik beklaag dus de Nedrrlanders die dit allemaal maar gelaten over zich heen moeten laten komen, Maar ja, die hebben zelf de regering gekozen die dit in gaat voeren. Als je je billen brandt zul je zelf op de blaren moeten zitten. Sterkte

 4. Ik wil eigenlijk volgend jaar april , dit is 4 jaar en 8 maanden voor mijn AOW leeftijd een pensioen opnemen waar ik niet meer opbouw. Ik wil wel blijven werken en bij deze werkgever gewoon pensioen op blijven bouwen. Dit is mogelijk zonder voorwaarden omdat ik binnen de 5 jaar termijn blijf. Van het pensioen wat ik op wil nemen wil ik 10% ineens uit laten betalen. Kan dit?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *