Welk type pensioen krijg jij in het nieuwe pensioenstelsel?

Vanaf 2023 worden alle pensioenregeling in Nederland aangepast. In het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een eigen individuele pensioenpot. Daarbij is de hoogte van de uiteindelijke uitkering afhankelijk van het behaalde rendement. In dit artikel beschrijf ik de vier type pensioen uitkeringen die er in het nieuwe stelsel gaan komen.

Iedereen krijgt er mee te maken

Veel pensioenfondsen zullen ook de reeds opgebouwde pensioenen omzetten naar het nieuwe stelsel. Dus of je bijna met pensioen gaat of dat je al (lange tijd) met pensioen bent, maakt niet uit, je krijgt er mee te maken.

Er komen vier verschillende type pensioen uitkeringen. In dit artikel geef ik een toelichting op de verschillende types.

Wie bepaalt welk type pensioen ik krijg?

Jij bepaalt niet zelf welk type pensioen jouw regeling wordt. Want dat bepalen de sociale partners voor jou. Toch is het belangrijk om je goed te laten informeren. Weet dat jouw pensioen gaat veranderen de komende tijd. Bereid je daarom goed voor en probeer alvast te wennen aan de nieuwe realiteit.

Type 1: Het nieuwe pensioencontract

Bij dit type krijgt iedereen krijgt zijn eigen pensioenpot. Alle potten worden gezamenlijk belegd. Maar het behaalde rendement verdeelt de pensioenuitvoerder tussen de verschillende deelnemers. Dus worden rendementen hierbij herverdeeld tussen generaties. Daarbij geldt vaak als uitgangspunt dat pensioenen van gepensioneerden zoveel mogelijk stabiel zullen blijven. Dus hebben gepensioneerden minder last van fluctuaties door tegenvallende beleggingsresultaten. Bij dit type pensioen worden grote tegenvaller opvangen door een buffer. De pensioenpot wordt op basis van een projectie rendement omgerekend naar een uitkering. De verwachting is dat de meeste pensioenfondsen zullen kiezen voor deze variant.

Type 2: De verbeterde premieregeling  

Iedereen krijgt bij dit type pensioen zijn eigen pensioenpot. Daarbij heeft iedereen zijn eigen beleggingsresultaat. De manier van beleggen is volgens het life cycle principe. Dus naarmate je dichter bij de pensioendatum komt vermindert automatisch het beleggingsrisico. De pensioenpot gebruik je op de pensioendatum voor de aankoop van een pensioenuitkering. Daarbij heb je op dat moment zelf de keuze uit een gegarandeerd pensioen of een pensioenuitkering op basis van beleggingen. Verzekeringsmaatschappijen en premie pensioeninstellingen (PPI) bieden deze variant nu al aan. Maar ook pensioenfondsen kunnen deze vorm gaan aanbieden.

Type 3: De premie-kapitaalovereenkomst

Bij dit type pensioen bouw je gegarandeerd kapitaal op. Met dit kapitaal moet je op de pensioendatum een pensioenuitkering aankopen. Deze vorm komt dus alleen voor bij verzekeringsmaatschappijen. Met name door de lage rente is het aankopen van een gegarandeerd kapitaal duur. In vergelijking met een aantal jaar geleden bouw je dus relatief weinig kapitaal op. Daarom kiest men vaak voor een ander type pensioen.

Type 4: De premie-uitkeringsovereenkomst

Bij dit type wordt de premie direct omgezet in een gegarandeerde pensioenuitkering. Daarom loop je als deelnemer geen beleggingsrisico. Ook hier geldt dat vanwege de lage rentestand het aankopen van pensioen erg duur is. Alleen verzekeringsmaatschappijen bieden deze variant aan.

Reeks artikelen wet toekomst pensioenen

Eind vorig jaar is de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Deze wet is de uitwerking van het pensioenakkoord dat afgelopen zomer is gesloten tussen het kabinet en de sociale partners. Per 1 januari 2023 treden de nieuwe pensioenregels in werking. Dit heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. Daarom bespreken wij in een reeks van artikelen de gevolgen voor jouw pensioen. Het was de bedoeling de nieuwe wet in te laten gaan in 2022, maar dit is uitgesteld naar 2023.

Er komt een vroegste pensioendatum
Welk type pensioen krijg jij in het nieuwe pensioenstelsel
Een dubbel partnerpensioen
Ook ingegane pensioenen veranderen

Foto: Joslyn Pickens via Pexels

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

6 reacties

  1. Ik werk 16 uur in loondienst en daarnaast heb ik een WW plus uitkering van 13 uur hoe gaat dat als gebruik gaat maken van de regeling vervroegd pensioen 3 jaar waar heb ik recht op

  2. Hoe wordt de hoogte van de RVU bepaald? Is dit net als de AOW een vast bedrag en gelijk voor iedereen of is dit afhankelijk van je salaris en het aantal uren dat je werkt?

    1. De hoogte van de RVU is een maximaal bedrag. Het kan zijn dat in cao’s of in individuele regelingen een lager bedrag wordt afgesproken, bijvoorbeeld naar rato van je dienstverband of gemaximeerd op (een percentage van) je salaris. De meeste regelingen die ik tot nu toe heb gezien kennen een vast bedrag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *