Er komt een vroegste pensioendatum en geen intentieverklaring meer

Er komt een vroegste pensioendatum. Nu is er geen minimale pensioenleeftijd. Je kunt nu nog je pensioen in laten gaan wanneer je wilt. Maar dat gaat per 1 juli 2023 veranderen. En ook de intentieverklaring komt te vervallen per 1 januari 2023.

Pensioenleeftijd

Iedere pensioenregeling heeft een standaard pensioenleeftijd. Meestal is die 68 jaar. Deze pensioenleeftijd kun je vervroegen of uitstellen. Je kunt je pensioen dus eerder of later laten ingaan.

Uitstellen van de pensioenleeftijd

Uitstellen is mogelijk tot maximaal 5 jaar na de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is nu 67 jaar en 3 maanden (vanaf 2028), dus uitstel is mogelijk tot 72 jaar en 3 maanden. Wanneer de komende jaren de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd schuift de uiterste pensioenleeftijd mee op.

Vervroegen van de pensioenleeftijd

Vervroegen van de pensioendatum is nu ook mogelijk. Je mag de pensioendatum zonder voorwaarden vervroegen tot 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Wil je het pensioen nog eerder in laten gaan, dan is dat ook mogelijk. Maar dat mag alleen onder de voorwaarde dat je ook stopt met werken en een intentieverklaring tekent dat je niet meer van plan bent te gaan werken. Voldoe je aan die voorwaarde, dan is er geen minimale pensioenleeftijd.

Nieuwe wetgeving, vroegste pensioendatum

Per 1 juli 2023 treden nieuwe pensioenregels in werking. Vanaf dat moment verandert de vroegste pensioendatum. De minimale pensioenleeftijd wordt 10 jaar voor de AOW-datum.

Uitgaande van een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden, wordt de minimale pensioenleeftijd dus 57 jaar en 3 maanden. De eis dat je moet stoppen met werken komt te vervallen. Je hoeft dus geen intentieverklaring meer te tekenen en kunt je pensioen gewoon laten ingaan. Dat is een versoepeling ten opzichte van de huidige situatie. Maar het feit dat er een minimale pensioenleeftijd komt, is een beperking ten opzichte van de huidige situatie.

Wil je eerder dan 57 jaar met pensioen?

Wanneer je van plan bent om eerder dan 57 jaar en 3 maanden met pensioen te gaan, houd dan rekening met de nieuwe beperking per 1 juli 2023. Nu kun je nog eerder je pensioen in laten gaan. Vanaf 1 juli 2023 niet meer.

Directe werking

De pensioenleeftijd en de intentieverklaring zijn fiscale grenzen. Deze treden per 1 juli 2023 direct in werking en kennen geen overgangstermijn. Dus de vroegste pensioenleeftijd gaat direct in. Maar ook het vervallen van de intentieverklaring gaat direct in per 1 juli 2023. Hier is geen overgangsregime voor.

Mogen pensioenuitvoerder afwijken?

Pensioenuitvoerders mogen afwijken van deze bepalingen met dien verstande dat zij niet ruimer mogen dan de wet. Dus 10 jaar voor de AOW-leeftijd is toegestaan als vroegste pensioenleeftijd. Meer dan 10 jaar is niet toegestaan. Minder dan 10 jaar is wel toegestaan. Dus als jouw pensioenfonds een grens hanteert van maximaal 5 jaar, dan mag je maximaal 5 jaar en geen 10 jaar.

Geen intentieverklaring!

De intentieverklaring komt te vervallen. Pensioenfondsen moeten die nu vragen op grond van de wet. Wanneer de wet per 1 juli 2023 niet meer geldt op dit punt, dan is het niet meer nodig dat zij die vragen. Het zou onzinnig zijn wanneer pensioenfondsen dat nog wel doen. Daarbij merk ik op dat een van de redenen waarom deze regel is aangepast is dat het een lastenverlichting oplevert voor pensioenfondsen.

Reeks artikelen wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is de uitwerking van het pensioenakkoord dat in de zomer van 2019 is gesloten tussen het kabinet en de sociale partners. Per 1 juli 2023 treden de nieuwe pensioenregels in werking. Dit heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. Daarom bespreken wij in een reeks van artikelen de gevolgen voor jouw pensioen.

Er komt een vroegste pensioendatum
Welk type pensioen krijg jij in het nieuwe pensioenstelsel
Een dubbel partnerpensioen
Ook ingegane pensioenen veranderen

Foto: Proxyclick Visitor Management System – Pexels.com

print

28 reacties

 1. Hoi,
  Ik ben per 1 jan 2021 werkloos na 44 jaar gewerkt te hebben, en kom dan in de WW
  Mijn geboortedatum is 01-01-1958.
  Mijn lijf is redelijk op maar ik werkte met vallen en opstaan toch nog 40 uren per week.
  Juist door dat vallen en opstaan zag mijn baas zijn kans (met dat Corona gedoe denk ik zelf)
  De kans op een baan schat ik zelf laag in.
  Hoe kom ik er achter of eerder met pensioen een goede optie zou zijn?

  1. Hoi Klaas, ik denk dat je het beste een goed pensioenadvies kunt laten uitwerken. Daarin wordt gekeken naar hoeveel jouw bestedingen zijn, en vandaaruit hoeveel geld jij maandelijks nodig hebt. Op basis daarvan kan gekeken worden hoe, gebruik makend van jouw pensioen en eventueel eigen vermogen, het pensioen het beste kan worden ingevuld en vanaf wanneer je pensioen kan ingaan.

   Je kunt altijd contact met mij opnemen voor een verdere uitwerking van je advies. https://bijnametpensioen.nl/hulp/pensioenadvies/

 2. Goedenavond Jan,
  aangezien de pensioenregels veranderen per 1 jan 2022 betreft vroegste pensioendatum hoeft je dus geen intentieverklaring in te vullen en hoef je ook niet te stoppen met werken , ik weet niet of mijn inkomen van iva uitkering wordt gezien als inkomen uit werken ( en mijn pensioen daardoor als afkoop wordt bestempeld) maar mijn vraag is eigenlijk, ga ik dit jaar nog met vervroegd pensioen moet ik nog wel intentieverklaring inleveren en vanaf 1 jan 2022 niet meer maar wel pas met 10 jaar vervroeging kan, dat is allemaal oke maar heeft het voor mij dan geen extra fiscale gevolgen omdat ik dat nog wel inkomen uit de Iva ontvang? ook niet als afkoop gezien? ik heb geen inkomen uit werk

  1. In aanvulling op mijn vorige antwoord. Pensioen vervroegen wordt niet gezien als afkoop. Zolang je je maar houdt aan de regels waarbinnen je mag vervroegen is er geen fiscale sanctie.

   1. ja maar dan stop je met werken en dus geen inkomen alleen je pensioen, maar ik werk dan wel niet maar krijg tot mijn Aow wel inkomen vanuit de Iva dus vandaar mijn vraag

 3. Beste Jan,
  Allereerst mijn waardering voor de uitgebreide en nuttige informatie op deze site.
  Nu mijn vraag: gegeven de laatste ontwikkelingen en het besluit van de minister om de nieuwe pensioenwet een jaar later te laten ingaan, betekent dit dan tegelijkertijd dat de nieuwe “vroegste pensioendatum” per 1 januari 2022 zoals in je artikel beschrijft ook is uitgesteld ?

  Dank je wel voor je toelichting.

  Met vriendelijke groet,
  Chris W

  1. Chris, dankjewel! Het klopt dat de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving een jaar opschuift. En daarmee de invoering van een vroegste pensioendatum, ook wel minimum pensioenleeftijd, wordt ook met een jaar opgeschoven.

   1. In dat geval moet de datum in deze bovenstaande zin toch ook een jaar naar achteren ?
    “Wanneer je van plan bent om eerder dan 57 jaar met pensioen te gaan, houd dan rekening met de nieuwe beperking per 1 januari 2022”

 4. Hallo Jan
  Allereerst bedankt voor het interessante artikel.
  Waar staat in het akkoord de vroegste pensioendatum vermeld en het feit dat er geen intentieverklaring meer hoeft te worden getekend?
  Groet
  Paul

   1. Beste Jan,

    Als je bij je pensioenuitvoerder in het verleden al een intentieverklaring hebt getekend vanwege op 57jarige leeftijd met pensioen zijn gegaan (dus onder de ouder pensioenwetgeving) Mag je dan vanaf 1-1-2023 alsnog wel gaan werken van de belastingdienst aangezien de nieuwe pensioenwet is ingegaan?

    Groet van Jack

    1. Deze situatie is niet beschreven in de nieuwe wet. Dus ga er maar vanuit dat dit alleen geldt voor nieuwe gevallen. Dus de intentieverklaring voor jou blijft van toepassing.

 5. Gaat het vervallen van het vereiste van verklaring van niet meer werken meteen in als de Wet toekomst pensioenen in werking treedt of gaat dat pas in als het pensioenfonds ( in mijn geval ABP) daadwerkelijk overgaat naar het nieuwe stelsel (2026/2027)? Met andere woorden: kan ik op 1 januari 2024 wanneer ik 61 jaar en drie maanden oud word al zonder zo’n verklaring met pensioen of moet ik toch wachten tot 1 januari 2026?

   1. Het ABP geeft zelf een ander antwoord. Zit ook in die situatie ( bijna 61 ) en belde met het ABP want de intentieverklaring is nog actief op de site. Dus bij aanvragen pensioen na 1 juli 2023 popt de verklaring gewoon op aan het eind. Ook al voldoe ik met die nieuwe wet nu aan de voorwaarden. ABP vertelde mij dat ze dus tot uiterlijk 1-1-2028 de tijd hebben om aanpassingen door te voeren. Maar mi gaat de WTP in op 1 juli as en dus ook de nieuwe regels. Dat legde ik uit maar ze bleven bij hun antwoord.

    Dus hoe zit het nu echt ?

    1. De wettelijke eis van de intentieverklaring komt te vervallen. Als ABP die wel vraagt, dan is dat redelijk zinloos. Want het is een fiscale vereiste die niet meer geldt. Het zou heel vreemd zijn als ABP die eis wel blijft hanteren na 1 juli. En als die verklaring wel wordt gevraagd, dan adviseer ik je om die goed door te lezen, wat de consequentie is van een overtreding van hetgeen daar gesteld wordt. Want als ABP verwijst naar de fiscale gevolgen, kun je er ook voor kiezen om wel te tekenen en daarna de verklaring te negeren, want die geldt in fiscale zin niet meer, omdat de wet is aangepast. Het wordt alleen een ander verhaal als ABP zelf eisen stelt en ook zelf kan sanctioneren.

     1. Beste heer Van Harten,

      Veel dank voor uw antwoord en voor uw tijd. Ik ga me weer richten tot het ABP. Mag ik uw antwoord meenemen in dat gesprek ?
      Want het zou i.d.d. van den vreemde zijn als het ABP zelf gaat bepalen of en wanneer ze die verklaring off line gaan halen.

      Respect en groeten,

      Aad.

  1. Hallo Bram,

   Ik heb net een reactie geplaatst want het ABP komt zelf met een ander verhaal. Die heb ik vandaag gebeld om navraag te doen.

 6. Heb vandaag reactie gehad van het ABP. De WTP gaat idd per 1 juli 2023 in maar ze blijven wijzen op het feit dat ze dus een paar jaar de tijd krijgen om vlgs die nieuwe regels te gaan werken. En vlgs ABP valt het vervallen van die intentieverklaring dus onder de nieuwe regels.

  En kunnen ze feitelijk zelf bepalen wanneer ze de die laten vervallen. Als het maar binnen de voorgestelde transitieperiode is.

  Kortom, die intentieverklaring is er bij het ABP niet per 1 juli af.

  1. Dank voor je update Aad. Maar ik blijf het onbegrijpelijk vinden van het ABP. Kun je mij de tekst van de verklaring toesturen? Ik wil kijken of je ondanks dat ABP die vraagt, toch ‘gewoon’ kunt tekenen.

   1. Beste heer Van Harten,

    Bedankt voor de reactie. Ik zal morgen de letterlijke tekst hier posten. Heb me inmiddels ook gewend tot de FNV. Ben daar lid van en heb ze ook op de hoogte gebracht v.d. houding van het ABP in deze. Het FNV was/is groot voorstander van de WTP. En m.s.s dat ook zij wat in beweging kunnen zetten. Alvast veel dank voor uw tijd en moeite en zal morgen de letterlijke tekst hier posten.

    Respect en groeten,

    Aad.

 7. Beste heer Van Harten,

  Onderstaand de letterlijke tekst. Ik ben nu bijna 61 en mi zou onderstaande met de invoering WTP per 1 juli a.s. dus niet meer van toepassing zijn. Nu aankruisen/tekenen durf ik niet want uit dienst gaan is zeker niet de bedoeling. Ik hoor graag van u.

  Ik verklaar dat ik uit dienst ga bij mijn werkgever voor het deel dat ik pensioen aanvraag, en dat ik daarna niet een groter deel ga werken. Dat is wettelijk verplicht omdat ik meer dan 5 jaar vóór mijn AOW-leeftijd (deels) met pensioen ga.

   1. Bedankt voor de reactie. Maar omdat het ABP die verklaring dus gewoon laat staan, ook al is het wettelijk niet meer verplicht na 1 juli, kan ik mijn pensioen dus niet laten ingaan.

    Denk dat met mij, velen teleurgesteld zullen zijn, als ze daar nu dus tegen aanlopen. Ook al omdat het ABP dus doof is voor de uitleg.

    Nogmaals dank voor uw moeite en tijd.

 8. Heb zelf ook navraag gedaan bij ABP, aangezien in ik een zelfde situatie verkeer als Aad. Krijg hierop de volgende reactie: “Helaas is het vooralsnog onbekend wat de nieuwe pensioenwet gaat betekenen voor onder andere de intentieverklaring. Ik kan uw vragen dus helaas niet beantwoorden. Wanneer er meer bekend is betreffende het nieuwe pensioenstelsel en wat dit gaat betekenen voor uw persoonlijke situatie, krijgt u hiervan bericht van ons”.

  1. Hoi Jelle,

   Dat is precies de reactie. Maar in de WTP ( memorie van toelichting ) staat duidelijk dat bij inwerking treding vd WTP, de intentieverklaring komt te vervallen. Dat wordt op die manier ook gecommuniceerd in verschillende media. Dus hoe het ABP met dit zinloze antwoord kan komen is me nog altijd een raadsel. Maar ik heb ook de FNV op de hoogte gebracht. Want wettelijk is die verklaring gewoon vervallen per 1 juli a.s.

   Ik wacht nu even totdat de WTP daadwerkelijk is getekend en is gepubliceerd en afgekondigd.

   Daarna zal het ABP toch echt die verklaring moeten laten vervallen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *