Er komt een vroegste pensioendatum en geen intentieverklaring meer

Er komt een vroegste pensioendatum. Nu is er geen minimale pensioenleeftijd. Je kunt nu nog je pensioen in laten gaan wanneer je wilt. Maar dat gaat per 1 juli 2023 veranderen. En ook de intentieverklaring komt te vervallen per 1 juli 2023.

Pensioenleeftijd

Iedere pensioenregeling heeft een standaard pensioenleeftijd. Meestal is die 68 jaar. Deze pensioenleeftijd kun je vervroegen of uitstellen. Je kunt je pensioen dus eerder of later laten ingaan.

Uitstellen van de pensioenleeftijd

Uitstellen is mogelijk tot maximaal 5 jaar na de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is nu 67 jaar en 3 maanden (vanaf 2028), dus uitstel is mogelijk tot 72 jaar en 3 maanden. Wanneer de komende jaren de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd schuift de uiterste pensioenleeftijd mee op.

Vervroegen van de pensioenleeftijd

Vervroegen van de pensioendatum is nu ook mogelijk. Je mag de pensioendatum zonder voorwaarden vervroegen tot 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Wil je het pensioen nog eerder in laten gaan, dan is dat ook mogelijk. Maar dat mag alleen onder de voorwaarde dat je ook stopt met werken en een intentieverklaring tekent dat je niet meer van plan bent te gaan werken. Voldoe je aan die voorwaarde, dan is er geen minimale pensioenleeftijd.

Nieuwe wetgeving, vroegste pensioendatum

Per 1 juli 2023 treden nieuwe pensioenregels in werking. Vanaf dat moment verandert de vroegste pensioendatum. De minimale pensioenleeftijd wordt 10 jaar voor de AOW-datum.

Uitgaande van een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden, wordt de minimale pensioenleeftijd dus 57 jaar en 3 maanden. De eis dat je moet stoppen met werken komt te vervallen. Je hoeft dus geen intentieverklaring meer te tekenen en kunt je pensioen gewoon laten ingaan. Dat is een versoepeling ten opzichte van de huidige situatie. Maar het feit dat er een minimale pensioenleeftijd komt, is een beperking ten opzichte van de huidige situatie.

Wil je eerder dan 57 jaar met pensioen?

Wanneer je van plan bent om eerder dan 57 jaar en 3 maanden met pensioen te gaan, houd dan rekening met de nieuwe beperking per 1 juli 2023. Nu kun je nog eerder je pensioen in laten gaan. Vanaf 1 juli 2023 (of later) niet meer.

Directe werking?

Het vervallen van de intentieverklaring is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie en zal daarom per direct van toepassing zijn en ook gelden voor reeds ingegane pensioenen. Zie ook onze vraag hierover een de Belastingdienst.

De vroegste pensioenleeftijd gaat ook in per 1 juli 2023, maar lijkt nog niet direct van invloed te zijn. Op de onder de oude wetgeving opgebouwde pensioenen blijft immers de oude wet van toepassing. Dat zal zo blijven tot de pensioenen worden omgezet naar een pensioen conform de nieuwe wetgeving.

Op pensioenen die dus nooit zullen worden omgezet (ingevaren), zal altijd de oude wetgeving van toepassing blijven.

Let echter op. Wanneer je dan meer dan 10 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen gaat, dan geldt dus nog steeds de intentieverklaring. Dit is ook zo bevestigd door de Belastingdienst.

Mogen pensioenuitvoerder afwijken?

Pensioenuitvoerders mogen afwijken van deze bepalingen met dien verstande dat zij niet ruimer mogen dan de wet. Dus 10 jaar voor de AOW-leeftijd is toegestaan als vroegste pensioenleeftijd. Meer dan 10 jaar is niet toegestaan. Minder dan 10 jaar is wel toegestaan. Dus als jouw pensioenfonds een grens hanteert van maximaal 5 jaar, dan mag je maximaal 5 jaar en geen 10 jaar.

Geen intentieverklaring!

De intentieverklaring komt te vervallen. Pensioenfondsen moeten die nu vragen op grond van de wet. Wanneer de wet per 1 juli 2023 niet meer geldt op dit punt, dan is het niet meer nodig dat zij die vragen. Het zou onzinnig zijn wanneer pensioenfondsen dat nog wel doen. Daarbij merk ik op dat een van de redenen waarom deze regel is aangepast is dat het een lastenverlichting oplevert voor pensioenfondsen.

Reeks artikelen wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is de uitwerking van het pensioenakkoord dat in de zomer van 2019 is gesloten tussen het kabinet en de sociale partners. Per 1 juli 2023 treden de nieuwe pensioenregels in werking. Dit heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. Daarom bespreken wij in een reeks van artikelen de gevolgen voor jouw pensioen.

Er komt een vroegste pensioendatum
Welk type pensioen krijg jij in het nieuwe pensioenstelsel
Een dubbel partnerpensioen
Ook ingegane pensioenen veranderen

Foto: Proxyclick Visitor Management System – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

108 reacties

 1. Hoi,
  Ik ben per 1 jan 2021 werkloos na 44 jaar gewerkt te hebben, en kom dan in de WW
  Mijn geboortedatum is 01-01-1958.
  Mijn lijf is redelijk op maar ik werkte met vallen en opstaan toch nog 40 uren per week.
  Juist door dat vallen en opstaan zag mijn baas zijn kans (met dat Corona gedoe denk ik zelf)
  De kans op een baan schat ik zelf laag in.
  Hoe kom ik er achter of eerder met pensioen een goede optie zou zijn?

  1. Hoi Klaas, ik denk dat je het beste een goed pensioenadvies kunt laten uitwerken. Daarin wordt gekeken naar hoeveel jouw bestedingen zijn, en vandaaruit hoeveel geld jij maandelijks nodig hebt. Op basis daarvan kan gekeken worden hoe, gebruik makend van jouw pensioen en eventueel eigen vermogen, het pensioen het beste kan worden ingevuld en vanaf wanneer je pensioen kan ingaan.

   Je kunt altijd contact met mij opnemen voor een verdere uitwerking van je advies. https://bijnametpensioen.nl/hulp/pensioenadvies/

 2. Goedenavond Jan,
  aangezien de pensioenregels veranderen per 1 jan 2022 betreft vroegste pensioendatum hoeft je dus geen intentieverklaring in te vullen en hoef je ook niet te stoppen met werken , ik weet niet of mijn inkomen van iva uitkering wordt gezien als inkomen uit werken ( en mijn pensioen daardoor als afkoop wordt bestempeld) maar mijn vraag is eigenlijk, ga ik dit jaar nog met vervroegd pensioen moet ik nog wel intentieverklaring inleveren en vanaf 1 jan 2022 niet meer maar wel pas met 10 jaar vervroeging kan, dat is allemaal oke maar heeft het voor mij dan geen extra fiscale gevolgen omdat ik dat nog wel inkomen uit de Iva ontvang? ook niet als afkoop gezien? ik heb geen inkomen uit werk

  1. In aanvulling op mijn vorige antwoord. Pensioen vervroegen wordt niet gezien als afkoop. Zolang je je maar houdt aan de regels waarbinnen je mag vervroegen is er geen fiscale sanctie.

   1. ja maar dan stop je met werken en dus geen inkomen alleen je pensioen, maar ik werk dan wel niet maar krijg tot mijn Aow wel inkomen vanuit de Iva dus vandaar mijn vraag

 3. Beste Jan,
  Allereerst mijn waardering voor de uitgebreide en nuttige informatie op deze site.
  Nu mijn vraag: gegeven de laatste ontwikkelingen en het besluit van de minister om de nieuwe pensioenwet een jaar later te laten ingaan, betekent dit dan tegelijkertijd dat de nieuwe “vroegste pensioendatum” per 1 januari 2022 zoals in je artikel beschrijft ook is uitgesteld ?

  Dank je wel voor je toelichting.

  Met vriendelijke groet,
  Chris W

  1. Chris, dankjewel! Het klopt dat de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving een jaar opschuift. En daarmee de invoering van een vroegste pensioendatum, ook wel minimum pensioenleeftijd, wordt ook met een jaar opgeschoven.

   1. In dat geval moet de datum in deze bovenstaande zin toch ook een jaar naar achteren ?
    “Wanneer je van plan bent om eerder dan 57 jaar met pensioen te gaan, houd dan rekening met de nieuwe beperking per 1 januari 2022”

 4. Hallo Jan
  Allereerst bedankt voor het interessante artikel.
  Waar staat in het akkoord de vroegste pensioendatum vermeld en het feit dat er geen intentieverklaring meer hoeft te worden getekend?
  Groet
  Paul

   1. Beste Jan,

    Als je bij je pensioenuitvoerder in het verleden al een intentieverklaring hebt getekend vanwege op 57jarige leeftijd met pensioen zijn gegaan (dus onder de ouder pensioenwetgeving) Mag je dan vanaf 1-1-2023 alsnog wel gaan werken van de belastingdienst aangezien de nieuwe pensioenwet is ingegaan?

    Groet van Jack

    1. Deze situatie is niet beschreven in de nieuwe wet. Dus ga er maar vanuit dat dit alleen geldt voor nieuwe gevallen. Dus de intentieverklaring voor jou blijft van toepassing.

 5. Gaat het vervallen van het vereiste van verklaring van niet meer werken meteen in als de Wet toekomst pensioenen in werking treedt of gaat dat pas in als het pensioenfonds ( in mijn geval ABP) daadwerkelijk overgaat naar het nieuwe stelsel (2026/2027)? Met andere woorden: kan ik op 1 januari 2024 wanneer ik 61 jaar en drie maanden oud word al zonder zo’n verklaring met pensioen of moet ik toch wachten tot 1 januari 2026?

   1. Het ABP geeft zelf een ander antwoord. Zit ook in die situatie ( bijna 61 ) en belde met het ABP want de intentieverklaring is nog actief op de site. Dus bij aanvragen pensioen na 1 juli 2023 popt de verklaring gewoon op aan het eind. Ook al voldoe ik met die nieuwe wet nu aan de voorwaarden. ABP vertelde mij dat ze dus tot uiterlijk 1-1-2028 de tijd hebben om aanpassingen door te voeren. Maar mi gaat de WTP in op 1 juli as en dus ook de nieuwe regels. Dat legde ik uit maar ze bleven bij hun antwoord.

    Dus hoe zit het nu echt ?

    1. De wettelijke eis van de intentieverklaring komt te vervallen. Als ABP die wel vraagt, dan is dat redelijk zinloos. Want het is een fiscale vereiste die niet meer geldt. Het zou heel vreemd zijn als ABP die eis wel blijft hanteren na 1 juli. En als die verklaring wel wordt gevraagd, dan adviseer ik je om die goed door te lezen, wat de consequentie is van een overtreding van hetgeen daar gesteld wordt. Want als ABP verwijst naar de fiscale gevolgen, kun je er ook voor kiezen om wel te tekenen en daarna de verklaring te negeren, want die geldt in fiscale zin niet meer, omdat de wet is aangepast. Het wordt alleen een ander verhaal als ABP zelf eisen stelt en ook zelf kan sanctioneren.

     1. Beste heer Van Harten,

      Veel dank voor uw antwoord en voor uw tijd. Ik ga me weer richten tot het ABP. Mag ik uw antwoord meenemen in dat gesprek ?
      Want het zou i.d.d. van den vreemde zijn als het ABP zelf gaat bepalen of en wanneer ze die verklaring off line gaan halen.

      Respect en groeten,

      Aad.

  1. Hallo Bram,

   Ik heb net een reactie geplaatst want het ABP komt zelf met een ander verhaal. Die heb ik vandaag gebeld om navraag te doen.

 6. Heb vandaag reactie gehad van het ABP. De WTP gaat idd per 1 juli 2023 in maar ze blijven wijzen op het feit dat ze dus een paar jaar de tijd krijgen om vlgs die nieuwe regels te gaan werken. En vlgs ABP valt het vervallen van die intentieverklaring dus onder de nieuwe regels.

  En kunnen ze feitelijk zelf bepalen wanneer ze de die laten vervallen. Als het maar binnen de voorgestelde transitieperiode is.

  Kortom, die intentieverklaring is er bij het ABP niet per 1 juli af.

  1. Dank voor je update Aad. Maar ik blijf het onbegrijpelijk vinden van het ABP. Kun je mij de tekst van de verklaring toesturen? Ik wil kijken of je ondanks dat ABP die vraagt, toch ‘gewoon’ kunt tekenen.

   1. Beste heer Van Harten,

    Bedankt voor de reactie. Ik zal morgen de letterlijke tekst hier posten. Heb me inmiddels ook gewend tot de FNV. Ben daar lid van en heb ze ook op de hoogte gebracht v.d. houding van het ABP in deze. Het FNV was/is groot voorstander van de WTP. En m.s.s dat ook zij wat in beweging kunnen zetten. Alvast veel dank voor uw tijd en moeite en zal morgen de letterlijke tekst hier posten.

    Respect en groeten,

    Aad.

  2. Het antwoord van ABP kan niet. Ik ben zelf deelnemer aan drie pensioenfondsen het kan niet zo zijn dat dit per pensioen verschilt.
   Het fiscaal kader is voor iedereen gelijk ergo ingangsdatum 1 juli 2023!

 7. Beste heer Van Harten,

  Onderstaand de letterlijke tekst. Ik ben nu bijna 61 en mi zou onderstaande met de invoering WTP per 1 juli a.s. dus niet meer van toepassing zijn. Nu aankruisen/tekenen durf ik niet want uit dienst gaan is zeker niet de bedoeling. Ik hoor graag van u.

  Ik verklaar dat ik uit dienst ga bij mijn werkgever voor het deel dat ik pensioen aanvraag, en dat ik daarna niet een groter deel ga werken. Dat is wettelijk verplicht omdat ik meer dan 5 jaar vóór mijn AOW-leeftijd (deels) met pensioen ga.

   1. Bedankt voor de reactie. Maar omdat het ABP die verklaring dus gewoon laat staan, ook al is het wettelijk niet meer verplicht na 1 juli, kan ik mijn pensioen dus niet laten ingaan.

    Denk dat met mij, velen teleurgesteld zullen zijn, als ze daar nu dus tegen aanlopen. Ook al omdat het ABP dus doof is voor de uitleg.

    Nogmaals dank voor uw moeite en tijd.

 8. Heb zelf ook navraag gedaan bij ABP, aangezien in ik een zelfde situatie verkeer als Aad. Krijg hierop de volgende reactie: “Helaas is het vooralsnog onbekend wat de nieuwe pensioenwet gaat betekenen voor onder andere de intentieverklaring. Ik kan uw vragen dus helaas niet beantwoorden. Wanneer er meer bekend is betreffende het nieuwe pensioenstelsel en wat dit gaat betekenen voor uw persoonlijke situatie, krijgt u hiervan bericht van ons”.

  1. Hoi Jelle,

   Dat is precies de reactie. Maar in de WTP ( memorie van toelichting ) staat duidelijk dat bij inwerking treding vd WTP, de intentieverklaring komt te vervallen. Dat wordt op die manier ook gecommuniceerd in verschillende media. Dus hoe het ABP met dit zinloze antwoord kan komen is me nog altijd een raadsel. Maar ik heb ook de FNV op de hoogte gebracht. Want wettelijk is die verklaring gewoon vervallen per 1 juli a.s.

   Ik wacht nu even totdat de WTP daadwerkelijk is getekend en is gepubliceerd en afgekondigd.

   Daarna zal het ABP toch echt die verklaring moeten laten vervallen.

 9. Hallo. Ik heb zowel de belastingdienst als de rijksoverheid hierover om advies gevraagd maar krijg geen duidelijk antwoord, de vraag over de intententieverklaring nu bij het cnv neergelegd. Maar stel dat je de intentieverklaring toch moet tekenen bij het abp na 1 juli kan het dan toch nog fiscale gevolgen hebben? Maw kan de belastingdienst dan nog een boete opleggen als je eerder dan 5 jaar voor je aow leeftijd met pensioen gaat na 1 juli?

  1. Wanneer je op of na 1 juli met pensioen gaat, dan is de intentieverklaring uit de wet geschrapt. Een pensioenfonds kan er nog wel om vragen, maar de Belastingdienst zal je geen boete op kunnen leggen. Want er is dan geen grondslag voor die boete.
   Pensioenfondsen vragen om de verklaring omdat het vanuit de Belastingdienst moet. Alleen vanaf 1 juli hoeft dat niet meer, maar ze blijven het wel vragen. Vreemde situatie dus. Ik snap dat het als bijna gepensioneerde heel lastig is, want je wordt wel gevraagd iets verklaren wat niet zo is. Dus om dat te tekenen is ook niet gewenst.
   Wanneer de verklaring echt om fiscale redenen is opgesteld kun je dus gewoon tekenen. Als je iets verklaard richting het pensioenfonds zelf en het van invloed is op je uitkering zelf (wat ik me overigens niet kan voorstellen) dan zou ik terughoudender zijn.

   1. Hallo Jan, allereerst heel erg bedankt voor je snelle reactie, eindelijk wat duidelijkheid voor mij want bij het abp, de belastingdienst en de rijksoverheid krijg ik nul duidelijkheid. De intentieverklaring bij het abp luid als volgt: “Ik verklaar dat ik uit dienst ga bij mijn werkgever voor het deel dat ik pensioen aanvraag en dat ik daarna een niet groter deel ga werken. Dat is wettelijk verplicht omdat ik meer dan 5 jaar voor mijn aow leeftijd (deels) met pensioen ga”. Voor de belastingdienst heeft dit dus geen consequenties als ik jou goed begrijp, en ik dacht dat de intentieverklaring voor het abp alleen belangrijk is zodat de belastingdienst een evt boete niet op het abp kan verhalen? Zie ik het zo goed?

 10. Jan, nogmaals heel erg bedankt voor je duidelijke uitleg en je snelle reactie, zelfs in het weekend, hulde. Waar ik bij heel veel instanties een gesloten hekwerk vind tref ik bij jou een open deur, hulde!! Ik ga meer mensen naar jou verwijzen, heel veel succes met je werkzaamheden!!

 11. Deze info kreeg ik vandaag van het Abp en die wil ik graag delen:

  Beste meneer Schulp,

  Bedankt voor uw e-mail. Hierin wenst u informatie over de intentieverklaring van de Belastingdienst.
  Graag informeer ik u.

  De intentieverklaring is een regeling van de Belastingdienst die wij namens hun moeten uitvragen.

  ABP heeft verder geen bemoeienis met deze verklaring.
  ABP zal dan ook geen enkele sanctie op uw uitkering toepassen.

  Voor verdere informatie en of toelichting kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

  Maw, deze info icm met de info van Jan van Harten betekent mi dus dat je zonder de fiscus óf het Abp achter je aan te krijgen met een gerust hart de intentieverklaring kunt tekenen omdat er na 1 juli geen consequenties meer zijn.

  1. Hallo Bert,

   Dank voor je reactie. Het ABP geeft jou dus een andere reactie dan die ik kreeg. Ik heb dan ook een vraagje aan jou:

   Bij het ABP geef je dus aan dat je verklaart uit dienst te gaan bij je werkgever voor het deel dat je pensioen aanvraagt vanwege die 5 jaars termijn. Maar is het bij jou de bedoeling dat je je ABP pensioen in laat gaan en ook blijft werken of ga je ook daadwerkelijk stoppen ? Al dan niet voor een deel. Want dat is nu net de crux van het verhaal.

   Stel dat je tekent dat je uit dienst gaat en het ABP geeft dat door aan je werkgever, terwijl je, naast je pensioen, dus gewoon wil blijven werken, ofwel, je gaat geen ontslag nemen want die intentieverklaring is immers vervallen. Maar je hebt wel getekend. Is dat dan geen risico ?

   Ik heb overigens een reactie gehad van de FNV, die wil ik hier wel delen maar die geven er weer een hele andere draai aan.

   Alvast veel dank voor je antwoord.

   1. Hoi Aad. In mijn geval ga ik volledig met pensioen met de bedoeling om zo af en toe wat betaalde werkzaamheden te kunnen doen, in ieder geval die mogelijkheid open te houden. Onder de oude regels zou dat niet mogen omdat ik eerder dan 5 jaar voor mijn aow leeftijd met volledig pensioen ga en dan dus een hele grote boete vd belastingdienst riskeer. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat je naast je volledige pensioen nog full time werkt maar ik zou die vraag bij Jan neerleggen als ik jou was, pensioen is maatwerk, daar ben ik inmiddels wel achter, elke situatie is weer anders.

    1. Hoi Bert,

     Bedankt voor je antwoord. Ik had al een vermoeden dat je i.d.d. de situatie voor jezelf bedoelde, die je net hebt geschetst. Jij stopt dus volledig bij je werkgever en wil af en toe wat betaald werk doen.

     Ik wil mijn ABP pensioen laten ingaan en blijven werken. Iets wat met het vervallen van die intentieverklaring na 1 juli, gewoon mijn recht is. Want die verklaring is uit de wet want die 5 jaars termijn is niet meer van toepassing. Dat heeft Jan hierboven al geantwoord op eerder gestelde vragen.

     Maar omdat het ABP ( volledig zinloos dus ) die verklaring blijft vragen blijft voor mij het risico te groot. Want ik ga niet uit dienst. Afgelopen weken is me wel duidelijk geworden dat er omtrent het vervallen van die intentieverklaring, de meest uiteenlopende antwoorden worden gegeven als je het ergens aankaart.

     In de diverse media ( o.a. meningen van pensioendeskundigen )wordt gerept dat deze vervalt per 1 juli a.s., het ABP komt met verschillende antwoorden en het FNV stuurde mij vandaag weer een ander antwoord.

     En dan te bedenken dat die intentieverklaring helemaal niets te maken heeft met het pensioen an sich, het was een fiscale eis, niks meer en niks minder. Zelfs Ben Schuurman ( zeg maar de pensioenexpert binnen de Belastingdienst ) geeft in een interview aan dat de verklaring komt te vervallen.

     Maar helaas dringt het allemaal niet door bij het ABP, in mijn geval.

     Nogmaals dank voor je antwoord en ik wens je een mooie pensioenperiode toe.

     Groetjes, aad.

    2. Doordat de intentieverklaring is komen te vervallen kun je vanaf 1 juli iedere combinatie tussen werk en pensionering maken. Dat is nu het geval 5 jaar voor de AOW-datum. Dat wordt dus 10 jaar voor de AOW-datum. Wanneer jij besluit om 100% (door) te werken en je pensioen 100% in te laten gaan, dan is dat toegestaan. Dat is nu ook al toegestaan in de 5 jaars periode. Straks in de 10 jaar periode.

    1. Hallo Jan,

     Dat zal ik vanavond even doen. Dan heb ik meer tijd. En ik doelde idd op genoemd interview met Ben Schuurman, waarvan je de link deelde hierboven.

     En nogmaals veel dank voor alle info die je hier deelt. Feitelijk is het klip en klaar vwb die intentieverklaring. Daarom eigenlijk schrijnend dat de grote voorstanders van de WTP ( FNV, ABP ) in deze zo de plank mis slaan als het aankomt op duidelijkheid.

     Vanavond dus meer.

     Groetjes,

     Aad.

 12. Jan, ik heb eigenlijk nog een laatste vraag aan jou mbt dit onderdeel, bij de Belastingdienst zeggen ze dat ze over het verdwijnen vd intentieverklaring en de termijn van 10 jaar ipv 5 per 1 juli as nog geen uitspraak kunnen doen omdat alles nog zo nieuw is, hoe kan het dan dat jouw informatie hierover zo helder is? Mogelijk heb jij hierover wel duidelijkheid gekregen van de Belastingdienst?

  1. Hoi Bert, ik heb hier geen contact over gehad met de Belastingdienst. Dit staat gewoon in de nieuwe wet / toelichting bij de wet.

   Ik zal het toelichten.

   De huidige wetgeving over flexibele pensionering geldt sinds 1 juni 1999. Er gold altijd een uiterste pensioendatum (5 jaar na AOW). Maar geen vroegste pensioendatum. Je mocht gewoon altijd met pensioen gaan wanneer je maar wilde. En er golden geen beperkende regels. Althans, niet op grond van de wet. Nergens in de tekst van de wet Loonbelasting (artikel 18a) lees je iets over beperkingen ten aanzien van vervroeging van de pensioendatum.

   Enige tijd na invoering van die wet kwam de Belastingdienst ineens met beperkende regels. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (de club van Ben Schuurman) stelde zich op het standpunt dat je pensioen niet kunt ontvangen naast salaris. En dat je om vervroegd (gedeeltelijk) te kunnen pensioneren, je ook (gedeeltelijk) moet stoppen met werken. Dat standpunt heeft de staatsecretaris van Financien later vastgelegd in een besluit. Een paar jaar later is dit besluit genuanceerd, door de 5 jaars periode in te stellen in combinatie met de intentieverklaring.

   Conclusie van deze korte geschiedenisles is: de intentieverklaring staat niet in de wet! Er is nu ook geen vroegste pensioendatum opgenomen in de wet. De 5 jaars periode staat ook niet in de wet. De intentieverklaring en de vroegste pensioendatum staan in hoofdstuk 6 van het volgende besluit https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/besluit-loonheffingen-inkomstenbelasting-pensioenen-verzamelbesluit-diverse-onderwerpen-besluit-van-11-december-2018-nr-2018-28514-gewijzigd-in-het-besluit-van-17-februari-2023-nr-2023-1520/

   De tekst van de wet gaat veranderen per 1 juli. Dan komt er een vroegste pensioendatum. Dat is zo opgenomen in de nieuwe wettekst. Artikel 18a van de Wet LB zal worden aangepast.

   Lid 4 wordt als volgt:
   Een ouderdomspensioen:
   a. gaat niet eerder in dan op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer of gewezen werknemer de leeftijd bereikt die tien jaar lager is dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, tenzij in de pensioenregeling een eerdere ingangsdatum als uiterlijke ingangsdatum is opgenomen.

   Zoals je ziet, niets over een intentieverklaring. Maar dat is logisch, want die komt nu ook niet voor in de wet.

   In de memorie van toelichting bij de nieuwe wet schrijft de minister: “Uit de huidige wet- en regelgeving en fiscaal beleid volgt dat wanneer deelnemers het pensioen meer dan vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd naar voren willen halen, dat deze deelnemers de intentie moeten hebben dat zij niet meer aan het werk gaan voor zover het pensioen ingaat. Deze eis wordt gesteld omdat de fiscale facilitering van pensioenopbouw is bedoeld als inkomensvervanging na het werkzame leven. Tegelijkertijd staat de voorwaarde dat geen betaalde arbeid meer wordt verricht op gespannen voet met de noodzaak tot langer doorwerken. Met dit wetsvoorstel wordt vastgelegd dat deelnemers hun pensioen maximaal tien jaar kunnen vervroegen ten opzichte van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het gebruik van intentieverklaringen kan daardoor vervallen. Deze aanpassing leidt tot een lastenreductie voor burgers, pensioenuitvoerders en de Belastingdienst.”

    1. Dank allen voor jullie bijdragen en interessante informatie. Vooral ook Jan voor zijn deskundige in deze. Chapeau ! Volgens mij kan hij zo minister van pensioenen worden in een toekomstig zakenkabinet, die we naar mijn mening hard nodig hebben in dit land. Zelf stel ik ook de nodige vragen aan ABP, waarbij het nog niet bepaald wil vlotten.

     Laatste reactie:
     Beste meneer Venema,

     U stuurde ons een e-mail met een aantal goede vragen met betrekking tot uw pensioenaanvraag en de nieuwe pensioenwet.

     Uw vraag is momenteel in behandeling bij de afdeling Beleidscorrespondentie.

     U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

     Tja, als het laten vervallen van een verklaring voor aanvraag van een pensioen die na 1 juli in zou moeten gaan al zo ingewikkeld is en zo lang moet duren, wat zal dat dan gaan betekenen voor de kosten om het hele stelsel omgevormd te krijgen? Vrees dat we heel wat mensen van de straat gaan houden….
     En nu maar hopen dat ik binnen 6 weken (en nog voor 1 juli ?) bericht krijg. Ben niet van plan om een onzinnige/overbodige verklaring te gaan ondertekenen.

 13. Het antwoord van ABP kan niet. Ik ben zelf deelnemer aan drie pensioenfondsen het kan niet zo zijn dat dit per pensioen verschilt.
  Het fiscaal kader is voor iedereen gelijk ergo ingangsdatum 1 juli 2023!

 14. nav het uitstekende nieuwe blog van Jan inzake de intentieverklaring, heb ik onderstaande vandaag weer naar het ABP gestuurd.

  Beste Aad,

  Hartelijk dank voor uw bericht! U bouwt op dit moment pensioen op bij ABP. Wij hebben uw vraag over ‘Pensioen aanvragen’ goed ontvangen.

  Vraag:
  Ik zie bij het aanvragen van mijn pensioen dat de intentieverklaring nog altijd aanwezig is. Die is per 1 juli a.s. vervallen omdat dan de WTP ingaat. Vanuit diverse hoeken komen inmiddels de geluiden dat het ABP, verschillende antwoorden stuurt aan mensen, op de vraag waarom die intentieverklaring er nog is. Ik heb inmiddels ook diverse antwoorden ontvangen op dezelfde vraag. Terwijl het heel simpel is, die verklaring is vervallen na 1 juli. Ik wil jullie even wijzen op onderstaande link en de informatie aldaar eens te lezen. Want duidelijker kan het niet.

  En daarop actie te ondernemen want, met mij, staan er velen te wachten om hun pensioen aan te vragen zonder die intentieverklaring. En 1 juli nadert nu met rasse schreden.

  Ik zie uw antwoord wederom met belangstelling tegemoet.

  https://bijnametpensioen.nl/oproep-stop-met-de-intentieverklaring-pensioen/

 15. En het antwoord vandaag ontvangen:

  De variatie in antwoorden neemt zienderogen toe.

  Beste Aad,

  U heeft ons een e-mail gestuurd waarin u vraagt naar de intentieverklaring naar aanleiding van het nieuwe pensioenstelsel.

  Om uw vraag zorgvuldig te kunnen beantwoorden, stuur ik uw e-mail door naar een pensioenspecialist van de afdeling ABP KeuzePensioen. Mijn collega’s informeren u zo spoedig mogelijk. De gemiddelde afhandeltermijn op de betreffende afdeling is momenteel twee weken.

  Met vriendelijke groet, namens ABP,

  Mevr. xxxx

 16. Begin mei verzocht ik de inspecteur van de belastingen om voor te overleggen of en hoe ik mijn eenmanszaak naast mijn ABP Pensioen kon behouden.
  Na enkele gesprekken kreeg ik vandaag een brief met daarin de volgende conclusie van de inspecteur:
  “U overweegt uw pensioen volledig per 1 september 2023 (of mogelijk nog eerder)
  te laten ingaan.
  In dat geval moeten wij ons onder de huidige wetgeving houden aan de thans geldende regels. Die bepalen dat het niet kan, zolang u niet duidelijk aangeeft volledig te stoppen met werken en geen ander inkomen meer te verwerven.
  Echter, zoals bekend wordt per 1 juli 2023 het nieuwe pensioenstelsel van kracht, aangezien nu ook de Eerste Kamer daarmee heeft ingestemd.
  Onder de nieuwe wet word de huidige termijn om het pensioen zonder verdere voorwaarden te vervroegen verruimd naar 10 jaar.
  Zodra deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de wet en gepubliceerd in de
  Staatscourant zijn deze van kracht vanaf de ingangsdatum, dus per 1 juli 2023.
  Dat betekent dat u uw verzoek om uw pension volledig te laten ingaan na deze datum kunt indienen. Immers, dan is dat het moment waarop uw intentie om uw arbeidzame leven te beëindigen beoordeeld mot worden.”

  Helder en conform hetgeen Jan van Harten hier reeds beschreef.
  Vraag is nu: Zijn de regels al vastgelegd in de wet en is deze al gepubliceerd?
  Kan er nog wat misgaan?

  Jan, in ieder geval bedankt voor deze blog en je denk- en uitzoekwerk.

  1. Voor zover ik kan zien is de nieuwe wet nog niet gepubliceerd. Dus dat zal ergens de komende 2 weken moeten gaan gebeuren. Ik heb zelf het vermoeden dat dan kort daarna ook https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/ zal worden aangepast. Want zoals ik in mijn laatste artikel schreef, de wet hoeven we niet op te wachten, want daar komt dit niet in te staan. Het gaat om de publicaties op de site van de Belastingdienst, en dan met name van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP).

   Mocht je daar niets van willen missen, je kunt je aanmelden voor de emailservice. Dan krijg je automatisch bericht als ze nieuwe teksten plaatsen.

   1. Beste Jan,

    Dank voor je antwoord. Ik neem aan dat publicatie/uitleg op het CAP geen invloed heeft op de werking van de wet en de intentieverklaring niet opeens weer opduikt. Is dat correct? Alvast wederom grote dank.

    Ik heb me aangemeld bij CAP. Dank voor de tip:-)

    1. Het CAP zal niet meer met een intentieverklaring komen. Op dit moment staat die op hun site en het wachten is tot zij hem er af gaan halen. Dat zullen zij doen op basis van de nieuwe regels (zie de memorie van toelichting bij de wet) (zie deze blog: https://bijnametpensioen.nl/oproep-stop-met-de-intentieverklaring-pensioen/). En zoals in een eerdere reactie aangegeven, Ben Schuurman (van het CAP) heeft al aangegeven in een interview dat deze verklaring komt te vervallen. Dus ik maak me daar geen zorgen over.

     1. Jan, dank wederom. We wachten het af. Ik heb er volledig vertrouwen in dat er ook officieel snel duidelijkheid wordt gegeven.

 17. Zojuist contact gehad met het Rabobankpensioenfonds. Ze blijven volhouden dat de intentieverklaring van toepassing blijft en verwijzen naar artikel 38 q lid 1 wet LB. Rabobank gaat nog verder door te beweren dat ze tot 2028 de tijd hebben om dit in te voeren.
  Klopt geen bal van!

   1. Ha ha ik zie het ook net. Tis allemaal wel bijzonder. Zeker ik mijn geval. Ben klant (?) bij VIER pensioenfondsen. Ze vertellen allemaal een ander verhaal………Een beetje klok en klepel.
    Ik ga voor safe en vraag mijn pensioen aan per 1-8-2023

   2. Aad, het klopt dat 38q is vervallen, maar er komt per 1 juli een nieuw artikel 38q in de Wet LB

    Artikel 38q
    1. Voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 18, zoals dat luidde op 31 december 2022, die na 31 december 2022 niet voldoet aan hoofdstuk IIB blijven de artikelen 18 tot en met 18ga alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals deze luidden op 31 december 2022, van toepassing.

    Maar als je dit artikel goed leest, dan zie je dat het geen betrekking heeft op de intentieverklaring of de pensioenleeftijd. Dit heeft betrekking op een pensioenregeling! Dus een toezegging van werkgever aan werknemer.

 18. Hallo allen. Ik heb inmiddels ook het Abp gewezen op de oproep om te stoppen met de intentieverklaring, dit is hun reactie:

  Beste meneer Schulp,

  Bedankt voor uw e-mail. Hierin geeft u aan dat de intentieverklaring komt te vervallen.

  Graag informeer ik u.

  In de nieuwe pensioenwet wordt inderdaad gesproken over het vervallen van de intentieverklaring.
  Op het moment dat uw pensioen overgaat naar het vernieuwde stelsel, gelden de nieuwe regels ook voor u.
  Vóór 1 januari 2028 stappen wij over op het vernieuwde pensioenstelsel.
  Op dit moment dient u de intentieverklaring wel nog te tekenen wanneer u meer dan 5 jaar voor uw AOW-datum met pensioen gaat bij ons.
  Voor meer informatie over deze intentieverklaring verwijs ik u naar de Belastingdienst.

  Ik ga ervan uit dat ik u voldoende heb geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.

  Met vriendelijke groet, namens ABP,

  xxxx
  Medewerker Generiek Deelnemer Contact APG

  Ze nemen nogal “ruim” de tijd dus of ze verwijzen naar de belastingdienst waarvan je ook geen antwoord krijgt.

  Gelukkig hebben wij Jan die al voor veel duidelijkheid gezorgd heeft, nu de pensioenfondsen nog….Jan, misschien kun jij je netwerk nog inzetten tav Ben Schuurman, om een uitspraak te krijgen tav de datum1 juli?

  1. Zie mijn eerdere bijdrage met een standpunt van de inspecteur van de belastingdienst tav pensioen na 1 juli. Dat is van enige betekenis. Dat zouden de pensioenfondsen ook kunnen opvragen.

 19. Op de site van de belastingdienst valt meer over deze verklaring te lezen op de volgende pagina: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/pensioen_en_andere_uitkeringen/u_hebt_de_aow_leeftijd_nog_niet_bereikt/u_krijgt_loon_en_1_of_meer_uitkeringen. De informatie zoals voor 1 juli, verder niets over de wijziging. Het stukje besluit met:
  Neem voor meer informatie contact op met uw pensioenfonds. En het pensioenfonds verwijst weer naar de belastingdienst…. kastje muur verhaal? Heb er op gereageerd met een link naar de blog van Jan, een duidelijk verhaal. Top ! En nu maar hopen dat ergens het kwartje valt.

 20. Beste Jan,

  Mijn pensioenfonds onder beheer van Blue Sky Group heeft nog steeds geen uitsluitsel gegeven of ik mijn plan, om vanwege gezondheidsredenen binnenkort met de leeftijd van 55 met pensioen te gaan, niet meer kan uitvoeren.

  Tijdens de adviesgesprekken is er met geen woord gerept over een aankomende invoering van een vroegste/minimale pensioenleeftijd. Het huidige pensioenreglement voorziet in de mogelijkheid om vanaf 55 jaar met pensioen te gaan. Sterker nog: er staat zelfs bij dat de factoren voor vervroeging van het ouderdomspensioen geldig blijven tot en met 31 december 2026.

  Ik heb na ons contact diverse pogingen gedaan om van het pensioenfonds, overheidsinstanties en media redacties uitsluitsel te krijgen. Blijkbaar durft niemand hier de vingers aan te branden want het blijf opvallend stil..

  Als jij deze blog niet had gepubliceerd dan had ik waarschijnlijk al onomkeerbare keuzes met aanzienlijke financiële consequenties gemaakt.

  Met dank en vriendelijke groet, René.

 21. Rabobank Pensioenfonds wil er nog niet aan, daar laten we het natuurlijk niet bij zitten. Reactie: 160623

  Wij volgen artikel 38q lid 1 van de Wet op de Loonbelasting

  Op grond van artikel 38q lid 1 van de Wet op de Loonbelasting (overgangsbepaling) concluderen wij dat de ruimere vervroegingsmogelijkheden pas gelden vanaf het moment dat de nieuwe, op de WTP-gebaseerde pensioenregeling in werking treedt. Zolang de oude regeling geldt, geldt ook het oude fiscale kader, en dus ook de regel dat u 5 jaar mag vervroegen zonder dat een verklaring van stoppen met werken nodig is. Wilt u nog eerder met pensioen gaan dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd, dan moet u deze verklaring nog wel tekenen.

  1. Ruud, 38q is de overgangsbepaling. In de memorie van toelichting is het volgende opgeschreven bij dit artikel:

   Met het voorgestelde artikel 38q Wet LB 1964 wordt een transitieperiode gecreëerd tot en met 31 december 2026. De bestaande bepalingen, inclusief de indexatiebepalingen, zoals de indexatie van de begrenzing van het pensioengevend loon, blijven gedurende die periode van toepassing op pensioenregelingen die na 31 december 2022 niet voldoen aan hoofdstuk IIB Wet LB 1964. Het blijft derhalve tot en met 31 december 2026 mogelijk pensioen op te bouwen binnen het bestaande fiscale kader (opbouwbegrenzing). Dit kan alleen als de gehele pensioenregeling voldoet aan het huidige fiscale kader waarbij een bestaande pensioenregeling overigens wel op onderdelen aangepast kan worden (binnen het huidige fiscale kader) of ondergebracht kan worden bij een andere pensioenuitvoerder. Ook is het gedurende deze transitieperiode tot en met 31 december 2026 nog mogelijk dat werknemers toetreden tot een bestaande pensioenregeling onder het huidige fiscale kader. Uiterlijk op 1 januari 2027 dienen alle pensioenregelingen aangepast te zijn aan het nieuwe fiscale regime (premiebegrenzing), waarbij er ingevolge artikel 38b Wet LB 1964 overgangsrecht geldt voor tot en met 31 december 2026 opgebouwde aanspraken.

   De data die worden genoemd moet je even doorheen kijken. 31 december 2022 is inmiddels 30 juni 2023 geworden en 1 januari 2027 is 2028 geworden. Maar verder is dit de toelichting die nu nog geldt. Ik zou zeggen: lees en oordeel zelf. Ik lees hier echt iets anders als jouw pensioenfonds nu aangeeft. Dit artikel gaat (uitsluitend) over opbouwbegrenzing.

 22. Jan, nog een vraag. Dankzij jou weten we nu dat je zonder problemen met de fiscus vanaf 1 juli volledig met pensioen kunt gaan en daarna nog betaalde werkzaamheden kunt doen en dat de intentieverklaring niets meer voorstelt. Als je volledig met pensioen gaat mag j́e dan daarna nog wel een baan hebben waarbij je weer pensioen opbouwt of word dit dan gezien als bovenmatige pensioenopbouw met het risico van een fiscale boete?

 23. Ik heb zojuist een epistel gepost op het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen bij de Belastingdienst. Ik ben benieuwd.
  Deze week ga ik ook een vooroverleg met de belastinginspecteur inplannen. Uiteraard heb ik bij een van mijn 4 pensioenfondsen (Rabo) ook de CAP melding doorgestuurd.
  Rabo blijft vasthouden aan de overgangsbepaling maar die ziet op de regeling an sich. Niet juist derhalve maar Rabo houdt de poot stijf.

  1. Ik heb hetzelfde gedaan richting CAP. Bij ABP en FNV doe ik geen moeite meer. Die sturen je nog altijd van het kastje naar de muur en terug zonder echte antwoorden. Ja, verschillende versies antwoorden op dezelfde vraag.

   En bij het ABP was het weghalen van de on line pensioenpot in no time geregeld. Maar een verklaring weghalen of aanpassen is dan weer niet mogelijk ?

   Wacht nu op de ondertekening en afkondiging van de WTP.

   En dan nog even zien of de pensioenfondsen gaan bewegen op die intentieverklaring. Of mss komt er nog wat media aandacht.

   We wachten dus nog maar even af.

 24. Heb inmiddels ook de Rijksoverheid verzocht om meer informatie/ duidelijkheid. Het volgende antwoord kreeg ik daarop terug van het ministerie van SZW.

  Hartelijk dank voor uw vraag over de Wet toekomst pensioenen (WTP).

  Met de inwerkingtreding per 1 juli 2023 van het gewijzigde artikel 18a, lid 4 van de Wet loonbelasting 1964 worden de fiscale regels rondom het vervroegd laten ingaan van het ouderdomspensioen en doorwerken inderdaad versoepeld. Fiscaal is het vanaf 1 juli 2023 toegestaan om in de periode vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin de (gewezen) werknemer de leeftijd bereikt die tien jaar lager is dan zijn op dat moment geldende AOW-leeftijd het ouderdomspensioen vervroegd te laten ingaan en geheel of gedeeltelijk te blijven doorwerken. In die periode wordt fiscaal dus niet getoetst op de intentie om te stoppen met werken en of de inkomensgenererende activiteiten overeenkomstig de vervroegde ingang van het ouderdomspensioen worden verminderd.
  Dit betekent dat onderdeel 6 van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 en het huidige Vraag en Antwoord 08-014 (d.d. 040119) daarmee vanaf 1 juli 2023 hun belang verliezen.

  Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het nieuwe artikel 18a, lid 4 van de Wet op de loonbelasting 1964 geen vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen toestaat naar een moment gelegen meer dan tien jaar voor de AOW-leeftijd van de (gewezen) werknemer. Dit geldt ongeacht of er al dan niet een einde komt aan de inkomensgenererende activiteiten.

  Met vriendelijke groet,

  Afdeling Publieksinformatie
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 25. Het gaat nu toch doordringen, zelfs bij het ABP. Na veel verschillende antwoorden en even zovele vragen kwam nu vanmiddag dit antwoord:

  Beste Aad,

  Op 14 juni 2023 stuurde u ons een e-mail. U vraagt of u op 1 juli 2023 de intentieverklaring moet ondertekenen. Naar aanleiding van uw vraag stuur ik u deze e-mail.

  De Wet toekomst pensioen geeft aan dat per 1 juli 2023 de intentieverklaring komt te vervallen
  In artikel 13.2.9 wordt het volgende aangegeven:
  Handeling: vervallen intentieverklaring bij vervroegde uittreding Uit de huidige wet- en regelgeving volgt dat wanneer deelnemers het pensioen meer dan vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd naar voren willen halen, dat
  deze deelnemers de intentie moeten hebben dat zij niet meer aan het werk gaan voor zover het pensioen ingaat. Deze eis wordt gesteld omdat de fiscale facilitering van pensioenopbouw is bedoeld als inkomensvervanging na
  het werkzame leven. Tegelijkertijd staat het geen betaalde arbeid meer verrichten op gespannen voet met de noodzaak tot langer doorwerken. Met dit wetsvoorstel wordt vastgelegd dat deelnemers hun pensioen maximaal tien jaar kunnen vervroegen ten opzichte van de AOW[1] gerechtigde leeftijd. Het gebruik van intentieverklaringen kan daardoor vervallen. Deze aanpassing leidt tot een lastenreductie voor burgers, pensioenuitvoerders en de
  Belastingdienst.

  De wetgeving verandert per 1 juli 2023
  De correspondentie die wij sturen vanaf 1 juli 2023 zijn zonder de intentieverklaring. Als u pensioen ingaat na 1 juli 2023, dan hoeft u de intentieverklaring niet te ondertekenen.

  Ik ga ervan uit dat ik u voldoende heb geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.

  Met vriendelijke groet, namens ABP,
  XXXXXXX
  Medewerker pensioenuitvoering APG

 26. Bedankt allemaal voor het delen van de informatie.

  Ik heb alsnog een reactie gekregen van mijn pensioenfonds m.b.t. de invoering van het wetsartikel dat een ouderdomspensioen vanaf 1 juli niet meer dan 10 jaar voor de AOW-leeftijd mag ingaan:

  Invoering van de Wet toekomst Pensioenen (WTP) per 1 juli 2023

  Bij de invoering van de WTP is bepaald dat de artikelen 18 tot en met 18ga en 19f alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals die luidden op de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de WTP, van toepassing blijven tot de transitiedatum of tot de aanpassing van de pensioenregeling. Wanneer de pensioenregeling wordt aangepast, is op dit moment nog niet bekend. Een eerdere pensioendatum dan 57 jaar is op basis van deze informatie dus (nog) mogelijk.

  Er staat dus dat het nu nog wel kan. Al laten ze wel doorschemeren dat het pensioenreglement (ineens?) gewijzigd kan worden. Alleen al op basis daarvan kunnen mensen toch geen toekomstbepalende keuzes maken. Het is in ieder geval tegenstrijdig met de info in deze blog en in de reacties die ik voor bij zie komen dat deze beperking direct op 1 juli ingaat.

  @Jan: hoe zie jij dit?

   1. Hoi Jan,

    Als ik het goed lees dan gaat dat allemaal over de intentieverklaring & fiscale consequenties.

    Maar mijn prangende vraag gaat er vooral over of het überhaupt nog mogelijk is om meer dan 10 jaar voor de AOW leeftijd met pensioen te gaan in de transitieperiode. Er van uitgaande dat het geldende pensioenreglement daar (nog) mogelijkheden voor heeft, je pensioen nog niet is ingevaren in het nieuwe stelsel, en dus inclusief een getekende intentieverklaring.

    Ik maak uit de teksten niet op dit met directe ingang vanaf 1 juli niet meer mag. Zie jij dat anders?

    1. Ik maak uit de wet op dat het direct niet meer mag vanaf 1 juli 2023. Er geldt een overgangsregime voor pensioen opbouwen, maar naar mijn mening geldt dat overgangsregime niet voor het uitkeren van pensioen.

     1. Het is een wirwar van teksten en mutaties. Maar ik lees artikel 38q in het recentste document dat ik kan vinden toch anders.

      Eerste Kamer der Staten-Generaal
      GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
      22 december 2022
      36 067 B

      Pagina 50:
      De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

      Pagina 51:
      Artikel 18a

      Pagina 52:
      4. Een ouderdomspensioen:
      a. gaat niet eerder in dan op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer of gewezen werknemer de leeftijd bereikt die tien jaar lager is dan de voor het betreffende kalenderjaar geldende pensioen-gerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, tenzij in de pensioenregeling een eerdere ingangsdatum als uiterlijke ingangsdatum is opgenomen;

      Pagina 58:
      Na artikel 38p worden vier artikelen ingevoegd, luidende:
      Artikel 38q
      1. Voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 18 zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen die na de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen niet voldoet aan hoofdstuk IIB, blijven de artikelen 18 tot en met 18ga en 19f alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals die luidden op de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, van toepassing.

 27. Ik lees in het nieuwe artikel 38q dat als de pensioenregeling binnen de transitieperiode nog niet is aangepast aan de Wtp mutaties (en dus ook het pensioen nog niet is ingevaren in het nieuwe stelsel), dan de oude (huidige) wetsartikelen nog van toepassing zijn.

  Het gaat om de wet op de loonbelasting dus het betreft ook de fiscale grenzen gedurende de transitieperiode. Hiermee wordt de bandbreedte van die grenzen in deze periode ruimer. Alleen zal er bij een ingangsdatum van meer dan 10 jaar voor de AOW-leeftijd (als het geldende pensioenreglement daar mogelijkheden voor heeft) conform de huidige regels nog wel een intentieverklaring nodig zijn.

  Zodra het pensioen is ingevaren in het nieuwe stelsel (uiterlijk 1-1-208), of het pensioenreglement is aangepast qua vroegste ingangsdatum, dan zijn uiteraard de nieuwe regels direct van toepassing.

  1. Ik heb intussen ook een uitgebreide reactie van een ander pensioen advies bureau. Deze komt overeen met de reactie van mijn eigen pensioenfonds.

   Het komt er op neer dat gedurende de transitieperiode de huidige regels van toepassing blijven. De huidige wet schrijft geen minimale pensioenleeftijd voor dus dat geldt ook tijdens het overgangsregiem. De werknemer moet indien dat meer dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd is wel een intentieverklaring niet meer werken tekenen, conform het huidige regiem. Onder het nieuwe regiem wordt de minimale pensioenleeftijd 10 jaar voor de AOW-leeftijd en is een intentieverklaring niet meer nodig.

   Het lijkt er dus sterk op dat de informatie in de blogs op deze website m.b.t. directe inwerkingtreding zonder overgangsregiem van de minimale pensioenleeftijd onjuist en te stellig is.

   1. Rene
    Ik ben deelnemer bij 4 pensioenfondsen met verschillende transitieperioden. Respectievelijk 2024, 2025, 2026 en 2027.
    Dus zeg het maar zou ik zeggen. Ik ga in overleg met de inspecteur. Zekerheidshalve. Het is ook om dit soort gevallen dat Jan van Harten gelijk heeft.

    1. Misschien helpt dit. Ik vroeg op 1 mei 2023 om vooroverleg met de inspecteur van de belastingdienst mbt werken naast pensioen als ik eerder dan 5 jaar voor mijn AOW het pensioen wil laten ingaan.

     Ik kreeg op 15 juni (zie ook mijn eerdere post) schriftelijk het volgende van de inspecteur:

     “U overweegt uw pensioen volledig per 1 september 2023 (of mogelijk nog eerder) te laten ingaan.
     In dat geval moeten wij ons onder de huidige wetgeving houden aan de thans geldende regels. Die bepalen dat het niet kan, zolang u niet duidelijk aangeeft volledig te stoppen met werken en geen ander inkomen meer te verwerven.
     Echter, zoals bekend wordt per 1 juli 2023 het nieuwe pensioenstelsel van kracht, aangezien nu ook de Eerste Kamer daarmee heeft ingestemd.
     Onder de nieuwe wet word de huidige termijn om het pensioen zonder verdere voorwaarden te vervroegen verruimd naar 10 jaar.
     Zodra deze nieuwe regels zijn vastgelegd in de wet en gepubliceerd in de Staatscourant zijn deze van kracht vanaf de ingangsdatum, dus per 1 juli 2023.
     Dat betekent dat u uw verzoek om uw pensioen volledig te laten ingaan na deze datum kunt indienen. Immers, dan is dat het moment waarop uw intentie om uw arbeidzame leven te beëindigen beoordeeld moet worden.”

     Schriftelijk wordt hier bevestigd dat met pensioen voor 1 juli 2023 de oude regels gelden en dat vanaf 1 juli 2023 die niet meer gelden maar de grens van 10 jaar. Dat schrijft dus de inspecteur! En dat is conform Jan hier ook zegt. Fiscaal is het helder vanaf 1 juli.

   2. Rene, dank voor je reactie. Ik denk dat je gelijk hebt voor wat betreft de pensioenleeftijd. Echter niet voor de intentieverklaring. Op het pensioen dat nu is opgebouwd blijven de huidige regels van toepassing (38b lid 1), tot het moment dat zij worden ingevaren per uiterlijk 31-12-2027 (38b lid 2). Dus dan lijkt er tot het moment van invaren geen minimale pensioenleeftijd van toepassing. Wel een intentieverklaring voor de mensen die 10 (en niet 5, want 10 is gunstiger dus dat telt) jaar voor de AOW-leeftijd pensioen laten ingaan.

    1. Daar sluit ik me helemaal bij aan Jan. Ik had het wellicht wat onhandig verwoord wat betreft de intentieverklaringen, maar ik bedoelde hetzelfde.

     Fijn dat e.e.a. nu duidelijk is.

 28. Nav het bericht van Aad waarin het Abp aangeeft afstand te doen van de intentieverklaring na 1 juli heb ik dezelfde vraag gesteld, of ik na 1 juli de verklaring nog moet tekenen, ik kreeg het volgende antwoord:

  Beste meneer Schulp,

  Bedankt voor uw e-mail. Hierin vraagt u of u de intentieverklaring moet tekenen als u in juli uw pensioen gaat aanvragen.
  Graag informeer ik u.

  Ja, als u uw pensioen meer dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd aanvraagt, dan zult u een intentieverklaring moeten tekenen. Als u uw pensioen aanvraagt in juli met als ingangsdatum augustus dan zult u dus een intentieverklaring moeten tekenen. De Belastingdienst is de instantie die boetes kan geven als de intentieverklaring niet wordt nageleefd. Ik wil u vragen om contact op te nemen met de Belastingdienst voor verdere vragen over de intentieverklaring.

  Het klopt dat de nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023 ingaat, maar pensioenfondsen hebben uiterlijk tot 1 januari 2028 om overgaan op de nieuwe regels. Wij zetten alle informatie die wij hebben over de nieuwe pensioenwet op onze website. U kunt ook de website http://www.onsnieuwepensioen.nl in de gaten houden. Dit is een website van de overheid met antwoord op veelgestelde vragen over het nieuwe stelsel.

  Daarnaast wil ik aangeven dat het belangrijk is om uw pensioen op tijd aan te vragen. Ik raad altijd twee maanden van tevoren aan, zodat u zeker weet dat uw pensioen ook in de juiste maand wordt uitgekeerd. Als wij de aanvraag niet op tijd kunnen verwerken, kan het zo zijn dat u uw pensioen een maand later ontvangt. In dat geval is de eerste uitbetaling met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum.

  Ik ga ervan uit dat ik u voldoende heb geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.

  Met vriendelijke groet, namens ABP,

  xxxxxxx
  Medewerker Generiek Deelnemer Contact APG

  Twee dezelfde vragen, twee totaal veschillende antwoorden, zegt u het maar. Uiteraard heb ik het abp om nadere uitleg gevraagd, antwoord moet nog komen, wordt vervolgd dus.

 29. Omdat ik via de klantenservice van ABP nog steeds geen antwoord had gekregen op mijn vraag/stelling heb ik de personeelsadviseur van mijn werkgever gevraagd om de vraag bij het ABP neer te leggen. 1 dag later kreeg ik het onderstaande heuglijke bericht. Omwille van privacy heb ik de namen vervangen door puntjes.

  Goedemorgen mevrouw ……….,

  Via relatiemanager ………. ontving ik de mail van uw medewerker over de toekomstige pensioenregeling.

  Over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling van ABP is, de wettelijke kaders daargelaten, nog niets bekend. Sociale partners gaan daar de komende maanden mee aan de slag. Wel is duidelijk dat de intentieverklaring per 1 juli 2023 zal vervallen. Dat betekent dat wanneer iemand eerder dan vijf jaar voor het bereiken van de AOW leeftijd met pensioen gaat, hij / zij niet meer voor het zelfde aantal uren met ontslag moet gaan of niet de intentie mag hebben om voor die uren weer aan het werk te gaan. Een deelnemer kan dus vanaf 1 juli 2023 volledig met pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin hij / zij de leeftijd van 60 jaar bereikt en daarnaast gewoon volledig blijven werken zonder dat dit leidt tot fiscale sancties.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, laat het me dan gerust weten.

  Met vriendelijke groet, namens ABP
  ……………………
  Relatiebeheerder werkgeversbediening APG

  Postbus 4842 6401JN Heerlen
  …………………………………………………
  …………………@abp.nl http://www.abp.nl

  1. Hoi Bram,

   Fijn dat het ABP dergelijke reacties afgeeft. Heb ze inmiddels ook ontvangen, met dezelfde strekking. En ook via mijn werkgever is inmiddels een dergelijk antwoord gecommuniceerd.

   Alleen blijft constant onbeantwoord vanuit het ABP wat ze aan die intentieverklaring gaan doen na 1 juli. Want heb zelf het ABP nagebeld ( en gemaild ) nadat ik als antwoord had gekregen dat de intentieverklaring idd vervalt na 1 juli, maar krijg dan wel steevast te horen dat die intentieverklaring voorlopig blijft staan.

   Dus komen we niet veel verder. Want bij aanvragen pensioen moet ik die gewoon blijven aankruisen. Ondanks het antwoord dat deze verklaring idd is vervallen na 1 juli.

   Mss is die verklaring als verrassing na 1 juli wel ineens verdwenen of aangepast maar ik reken er niet op.

   Op de mail met dezelfde vra(a)g(en) heb ik nog geen antwoord gekregen. Dus ben benieuwd wat ik daar nog voor antwoord op ga krijgen. Mss wijkt dat weer af van het telefonische antwoord.

 30. Vandaag tel contact gehad met een pensioenspecialist van de afdeling Abp keuzepensioen, de intentieverklaring vervalt per 1 juli en vanaf donderdag 6 juli is hij verdwenen bij de aanvraag.

  1. Hoi Bert,

   Hoop van harte dat jij uiteindelijk het enige juiste antwoord hebt gekregen vanuit het ABP en dat die verklaring idd met ingang van morgen is verdwenen.
   Om een lang verhaal kort te maken, heb gisteren nog een antwoord gekregen op een verstuurde mail n.a.v. een eerder ontvangen mailantwoord inzake die verklaring maar ook in dat nieuwe antwoord blijft de verklaring nog altijd bestaan.

   Dus ben erg benieuwd naar morgen !!

 31. Mss niet geheel onverwacht is de intentieverklaring nog in volle glorie aanwezig.

  Een eerste telefoontje vanmorgen leverde niets op want men was “niet op de hoogte” van het evtl vervallen van die verklaring per vandaag.

  Toen heb ik ze gewezen op al die verschillende antwoorden die ik heb ontvangen per mail en telefonisch en op de antwoorden die alhier zijn geplaatst. En dat het CAP diverse V&A’s heeft gepubliceerd na 1-7 inzake die intentieverklaring.

  En nu belt een pensioen specialist me terug vanmiddag. Maar eens horen met wat voor uitleg ze nu weer gaan komen.

  1. Onderstaande bericht vandaag gekregen. Morgen maar weer een poging doen dus.
   7-7-2023…wel een mooie datum om (deeltijd-)pensioen aan te vragen.

   Bedankt voor uw e-mail. Hierin laat u weten in MijnABP de melding “U kunt (nog) niet online uw pensioen aanvragen. Bijvoorbeeld omdat het nog te lang duurt voordat u met pensioen gaat. Of omdat u al pensioen heeft aangevraagd.” te zien te krijgt. Hierover het volgende.

   Wilt u zo vriendelijk zijn een nieuwe poging te doen? Mogelijk houdt die melding verband met onderhoud. U kunt vanaf morgen een pensioenaanvraag doen zonder een intentieverklaring te hoeven afgeven. De intentieverklaring is per 1 juli 2023 afgeschaft.

   Ik ga ervan uit u hiermee naar tevredenheid verder op weg te helpen. Bel zo nodig gerust onze klantenservice op 045 579 60 70. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.

   Met vriendelijke groet, namens ABP,

   xxx
   Contact Specialist bij APG

 32. En zelfs nog een 2e bericht (op een een eerdere e-mail):
  U stuurde ons een e-mail. U geeft aan dat u op MijnABP de intentieverklaring dient te tekenen. Terwijl deze is vervallen per 1 juli 2023. In deze e-mail leest u daar meer over.

  Vanaf 1 juli 2023 geldt de intentieverklaring niet meer voor deelnemers die eerder dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen gaan
  Vandaag wordt de intentieverklaring van MijnABP gehaald. De verwachting is dat dit vanaf morgen zichtbaar is voor deelnemers die het pensioen kunnen aanvragen. Deelnemers die tussen 1 juli 2023 en 7 juli 2023 het pensioen hebben aangevraagd, tekenen deze verklaring feitelijk wel nog voor gezien. Deze is dan uiteraard niet meer van kracht.

  Met vriendelijke groet, namens ABP,

  xxx
  Medewerker pensioenuitvoering APG

  Als het nu niet goed komt…

 33. Hallo allen. Heb gisteren ook nog contact gehad met het Abp maar sinds vandaag is dan eindelijk de intentieverklaring verdwenen bij de aanvraag en heb ik zojuist mijn pensioenaanvraag ingediend, eind goed, al goed. Aan Jelle: de melding die jij beschrijft over het niet kunnen aanvragen heb ik ook gehad, heel erg vervelend, gebeld en gemaild en gelukkig was het snel verholpen. Jan, nogmaals heel erg bedankt voor al je info en snelle reacties, erg waardevol en geruststellend geweest!! Ik wens iedereen een geweldig en gezond pensioen!!

 34. Klanten services PGB pensioenfonds, loopt ook achter de feiten aan, houd nog steeds vast aan de verklaring:

  Eerder, later of deeltijd met pensioen?
  Ga je eerder met pensioen? Dan gaat jouw maandelijkse pensioen daardoor omlaag omdat je langer pensioen krijgt. Je kunt natuurlijk ook later met pensioen dan jouw AOW-datum. Je krijgt daardoor meer pensioen. Je kunt jouw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na jouw standaard pensioendatum. Je kunt ook kiezen om minder te werken en gedeeltelijk met pensioen te gaan: het deeltijdpensioen. Ga je meer dan 5 jaar voor je AOW-leeftijd met deeltijdpensioen? Dan moet je ook daadwerkelijk voor het gedeelte dat je met pensioen gaat, stoppen met werken.

  Zie formulier:
  Formulier: Verklaring werkgever dat je (gedeeltelijk) gaat stoppen met werken
  (PDF – 504KB) @ site

 35. Hallo Jan,

  Ik ben 1 juli j.l. 56 jaar geworden. Ik zou graag later dit jaar nog, mijn pensioen laten ingaan, aangezien mijn pensioenfonds de rekenfactor in 2024 wederom aanpast, wat een behoorlijke hap uit het pensioen betekent.
  Is dit nu nog wel of niet mogelijk? Ik lees dat de vervroegde leeftijd nu 10 jaar voor pensioen/AOW datum is geworden, maar op de site van de belastingdienst, lees ik ook het volgende (en eerlijk gezegd, snap ik hier niet veel van:

  “Voor die aanspraken kunnen echter ook nog steeds de regels van het oude fiscale pensioenkader worden toegepast. Dit betekent dat een werknemer een ouderdomspensioen, waarop het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, dan wel artikel 38q Wet LB van toepassing is, nog steeds meer dan 10 jaar voor de geldende AOW-leeftijd kan laten ingaan. Voorwaarde is dan wel dat de werknemer de inkomensgenererende activiteiten in gelijke mate vermindert en ook niet meer de intentie heeft om die activiteiten weer te hervatten”

  Hoop dat jij dit kunt uitleggen?
  Alvast heel erg bedankt,

  Patrick

  1. Patrick, de regel is dat op alle pensioenen die onder de oude wet zijn opgebouwd, de oude regels van toepassing blijven. Dus geen minimale pensioenleeftijd, maar als je 5 jaar voor de AOW-leeftijd je pensioen laat ingaan, dan geldt de intentieverklaring. Maar, je mag de nieuwe regels ook toepassen op oude pensioenen wanneer die gunstiger zijn voor de deelnemer. Dus in de nieuwe wet mag je 10 jaar voor de AOW-leeftijd je pensioen laten ingaan zonder intentieverklaring. Dat is gunstiger dan de oude regels, dus dit wordt nu in de praktijk zo toegepast. ALs je beide regels combineert, dan mag je dus je pensioen laten ingaan wanneer je wilt, alleen wanneer je meer dan 10 jaar voor de AOW-leeftijd je pensioen laat ingaan, dan moet je nog steeds een intentieverklaring tekenen.

   1. Dag Jan, hartelijk dank voor al je adviezen. De vragen waar ik mee zat zijn al grotendeels beantwoord met bovenstaande antwoorden.
    Nu vraag ik me nog 1 ding af. In jouw artikel ‘https://bijnametpensioen.nl/wat-jij-nog-niet-wist-over-vervroegd-met-pensioen-gaan/’ wordt het volgende aangegeven over de vroegste pensioenleeftijd:

    ‘Er geldt wel een vroegste pensioenleeftijd. Die is 10 jaar voor de AOW-leeftijd. Er zijn dus veel mogelijkheden om eerder je pensioen in te laten gaan. Maar veel pensioenuitvoerders hebben wel grenzen gesteld, dus het kan zijn dat jouw pensioenuitvoerder niet elke vroegere pensioenleeftijd toestaat. Zo heeft ABP bijvoorbeeld een vroegste pensioenleeftijd van 60 jaar. Dan mag je pensioen niet eerder ingaan dan de eerste dag van de maand waarin jij 60 jaar wordt.’

    Ik begreep uit jouw antwoord hierboven dat je met pensioen kan wanneer je wilt. Is dan niet ieder pensioenfonds verplicht volgens de wet te handelen? Of met andere woorden, de oude regels toe te passen?

    Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
    Gert

    1. Gert, een pensioenfonds is dat niet verplicht. De pensioenleeftijd (op zijn vroegst 10 jaar eerder dan AOW en maximaal 5 jaar later dan de AOW) is geregeld in de wet Loonbelasting. Deze wet regelt de maximale grenzen van pensioenen. Als je binnen de grenzen van de wet blijft, dan is het goed, treed je buiten de grenzen, dan krijg je een sanctie. Een pensioenfonds moet dus zorgen dat zij binnen de grenzen van de wet blijven. Maar hoeveel zij binnen die grenzen blijven mogen zij zelf bepalen. Dus als een pensioenfonds stelt dat je bijvoorbeeld maar maximaal 5 jaar mag vervroegen en niet mag uitstellen, dan blijven zij ruimschoots binnen de grenzen van de wet.

 36. Het Rabobank Pensioenfonds is blijkbaar ook om.

  Zie https://www.rabobank.nl/particulieren/pensioen/wet-toekomst-pensioenen?utm_campaign=5edde88d263cc20001a5b86d&utm_content=64b10cf4b9cc7d00014f015e&utm_medium=smarpshare&utm_source=twitter&s=08

  Pensioen én werken tegelijk
  De nieuwe wet maakt het ook mogelijk om vanaf tien jaar voor de AOW-leeftijd met (deeltijd-)pensioen te gaan. Het maakt dan niet uit hoeveel uren je daarnaast blijft (of opnieuw gaat) werken. Deze wijziging gaat al in op 1 juli 2023. Daarvoor mocht je als je langer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd met deeltijdpensioen ging, niet meer uren werken dan het aantal uren waarmee je op deeltijdpensioen was.

  De wijziging maakt het gemakkelijker om pensioen en werk te combineren en af te stemmen op veranderingen in de persoonlijke situatie, zoals een toename of afname van mantelzorgtaken.

  Voor de zekerheid even een mail gestuurd naar het Rabo Pensioenfonds of ze willen bevestigen dat wat hier staat correct is itt tot het laatste bericht van 16 juni jl.

 37. De minimale pensioenleeftijd wordt 10 jaar voor de AOW-datum.
  Maar je weet pas 5 jaar voor je AOW datum wanneer dat precies is.
  10 jaar voor verwachte AOW-leeftijd je pensioen in laten gaan is dan goed?
  Je hebt geen probleem als je AOW leeftijd als nog 3 maanden opschuift tegen die tijd?

 38. Beste Jan,
  Als ik eerder dan 5 jaar wil stoppen, vraagt PFWZ bij hun berekeningsprogramma nog steeds om de intentieverklaring. Ik heb ze gevraagd of ze hier aan willen vasthouden en wacht op een reactie.
  Mijn vraag aan jou: als die wel blijft gelden, hoe lang na mijn pensioendatum mag ik dan niet meer werken? Is dat de hele periode tot aan mijn AOW gerechtigde leeftijd?
  Dank voor al je werk!

  1. Leendert, als zij blijven vasthouden aan de intentieverklaring, dan mag je ondanks dat gewoon weer aan het werk, of blijven werken. De regels zijn opgelegd door de Belastingdienst, maar sinds 1 juli gelden die gewoon niet meer. Dus PFZW ook beslist maakt eigenlijk niet uit. Het zou mooi zijn als ze gewoon de actuele regels toepassen. Als dat niet zo is, verandert er in de praktijk dus ook niks voor jou, alleen kan ik me voorstellen dat het minder prettig voelt.

 39. Hallo Jan,
  Dank je voor alle duidelijke uitleg in je stukken. Kan de beslissing dat je 10 jaar voor je AOW je pensioen in mag laten gaan en daarna door mag blijven werken niet zo maar alsnog worden teruggedraaid?

  1. Hoi Paul, dan moet de wet weer worden aangepast. Dat die aanpassing in de wet gaat gebeuren is onwaarschijnlijk. En als het ooit zal worden aangepast, kan dat natuurlijk nooit voor de mensen die al hun pensioen hebben laten ingaan (en doorwerken).